Likidite Oranı Nedir? Asit-Test Oranı Nasıl Yorumlanır? |2023

Likidite Oranı Nedir?

Likidite oranı, Asit-Test Oranı olarak da bilinen şirketin hızlı bir şekilde nakit-likide çevirebileceği kaynakları gösteren orandır.  Bir şirket için en likit varlık, kasasında duran nakit ve nakit benzeri paradır. Diğer likit varlıklar en likit olandan en az likit olan varlıklara (duran varlıklara) göre sıralanır. Likidite oranı şirketin nakit gücünü gösterme açısından önemli bir rasyo olup cari orana göre daha iyi bilgi vermektedir. Cari orandan farklı olarak burada likide dönme hızı daha yavaş olan stoklar hesaba katılmamaktadır.

Şirketin Likidite Oranı Nasıl Hesaplanır?

Likidite oranı yani asit-test oranı, Cari orana ek olarak dönen varlıklardan stokların çıkarılması ve kısa vadeli yükümlülük/borca bölünmesi ile elde edilmektedir.
  • Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar
  • Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar – Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar

Örneğin:

Tukaş A.Ş hissesinin 2022/6 yani ikinci çeyrek

  • Duran varlıkları : 1.163.455.231 TL
  • Kısa vadeli borçları (yükümlülükleri) : 587.375.141 TL
  • Stokları: 468.624.822 TL

Cari Oran: 1.163.455.231 / 587.375.141 = 1.981

Likidite Oranı: : (1.163.455.231 – 468.624.822) / 587.375.141 = 1.18

Yukarıda görüldüğü gibi şirketin Cari oranı 1.98 gibi oldukça kabul edilebilir bir oran. Oysa şirketin çok kısa sürede nakit ihtiyacı için kullanabileceği en likit varlıklar 1.18 gibi kısa vadeli yükümlülükleri ile neredeyse aynı. Bu nedenle şirketlerin içinde bulundukları sektöre göre stoklarının ne kadar sürede likide çevrileceğine dikkat edilmelidir.

Asit-Test Oranı Neden Hesaplanır?

Şirketlerin kısa dönemde mali açıdan herhangi bir sıkıntıya düşüp düşmeyeceğini öngörebilmek adına Cari oran ya da Asit-test oranına bakılır. Şirketin yaptığı üretime göre stoklarının niteliği, stoklarını hızlı şekilde likit varlığa çevirme gücü değişmektedir. Bu nedenle Cari orana göre daha hassas bilgi vermesi açısından Asit-Test oranına da bakılır.

Likidite Oranı Neden Artar?

  • Şirkete nakit girişi olması,
  • Stokların yakın bir zamanda nakit ya da kredili olarak satılması

Neden Azalır?

  • Şirket nakitlerini azaltıp stoklarını arttırmış olabilir.
  • Şirket stoklarını arttırmak için kısa vadeli borçlanmış olabilir. Stok yapması mantıklı bir hamle ise likidite oranı ona göre değerlendirilmelidir.

Likidite (Asit-Test Oranı) Nasıl Yorumlanır?

Cari oranın içinde stoklar da bulunduğundan genellikle 2’ye yakın bir değer kabul edilirken asit-test oranının 1’e yakın olması veya üstünde olması beklenir. Böyle bir oran şirketin kısa vadeli borçlarını, işlemlerini kolayca döndürebileceği şeklinde yorumlanır. Hatta Türkiye için 0.8 gibi bir oran da kabul edilebilir bir seviyedir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Garanti Bankası Sonbahar İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları? |2023

Asit-test oranının yüksek olması şirketin daha çok nakit ve nakit benzeri varlıklarda olduğunu gösterebilir. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri dönen varlıkların içinde ticari alacakların niteliğidir. Ticari alacakların bazılarının geri ödenmeme riski yüksekse yani batıksa likidite oranı yorumlanması da hatalı yapılır.

Likidite Oranını Etkileyen Alt Muhasebe Kalemlerine aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar

 

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Müşteri Söz. Doğan Yük.
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Hisse Senedi Seçerken En Çok Kullanılan Temel Finansal Oranlar

Hisse Senedi Seçerken en sık kullanılan temel finansal oranları öğrenerek şirketlerin bilançolarını daha etkili şekilde analiz edebilirsiniz. Aşağıdaki linklere tıklayarak bu konuda detaylı şekilde hazırladığımız makalelere göz gezdirebilirsiniz.