Sefa ERKUŞ

Borsada Bilisşel ve Duygusal Önyargılar ile Başa Çıkma| 2022

Borsada Bilisşel ve Duygusal önyargılar|

Bilisşel ve Duygusal Önyargılar / Yanlılıklar Bu makalede sizlere borsada, foreks ve bitcoin piyasalarında yatırım yaparken farkında olmadan yaptığınız bazı davranışlarınızın sebeplerinden bahsedeceğiz.  Davranışsal finansçılar şu sorulara yanıt arıyorlar. “Neden trade yapan küçük yatırımcıların yüzde 80 ve 90’ı piyasada para kaybetmektedir?.” Onları rasyonel olmayan kararlar almaya iten şeyler nedir? Kısaca …

Devamını Okuyun

Cantillon Etkisi (Cantillon Effect) Nedir? | 2022

Cantillon Etkisi

Cantillon Etkisi Nedir? Cantillon Etkisi (İngilizcesi Cantillon effect)  piyasaya giren yeni paranın, gecikmeli enflasyonist etkisi nedeniyle zengin-fakir ayrımını derinleştirdiğini iddia etmektedir. Cantillon etkisi , 1680’li yıllarda doğan yarı İrlandalı yarı Fransız banker, felsefeci ve iktisatçı Richard Cantillon tarafından ortaya atılmıştır. Makalenin geri kalanında Richard Cantillon’un hayatından, önermesinin ne anlama geldiğinden …

Devamını Okuyun

Pişmanlık Teorisi (Regret Theory) Nedir? | 2022

Pişmanlık Teorisi (Regret Theory) Nedir?

Pişmanlık Teorisi (Regret Theory) Nedir? Pişmanlık teorisi (ingilizce: regret theory) insanların yanlış seçim yaptıklarında pişmanlık hissetmeleri daha sonraki kararlarında da bu pişmanlığa bağlı olarak karar verme eğilimidir. İnsanların pişman olmaktan korkması onları harekete geçmekten alı koyan motivasyonlardan birisidir. Pişmanlık teorisi, pişmanlık hissinin yatırımcıların rasyonel davranmasını önleyen onların karlı yatırım fırsatlarını …

Devamını Okuyun

Beklenti Teorisi (Prospect Theory) Nedir? | 2022

Beklenti Teorisi (Prospect Theory) Nedir?

Beklenti Teorisi (Prospect Theory) Nedir? İnsanların risk ve belirsizlik içeren durumlar altında nasıl karar verdikleri her zaman merak konusu olmuştur. Geleneksel iktisat teorisi önce beklenen değer sonra beklenen fayda kuramları ile bu durumu açıklamaya çalışsa da gerçek hayattaki birçok durum bu teorilerin varsayımlarının dışında kalmıştır. Beklenti teorisi (İngilizce: Prospect Theory), …

Devamını Okuyun

Ulaşılabilirlik Kısayolu (Availability Heuristics) Nedir? | 2022

Ulaşılabilirlik Kısayolu (Availability Heuristics) Nedir?

Ulaşılabilirlik Önyargısı ve Aşırı Tepki Gösterme Ulaşılabilirlik Önyargısı veya Ulaşılabilirlik Kısayolu (İngilizce: Availability Bias ve Availability Heuristics ) , insanların olayları o an akıllarına gelen ilk bilgi ile değerlendirme eğilimidir. İnsan zihni olayları olabildiğince hızlı anlamlandırmak, neden-sonuç ilişkisine ulaşacak şekilde programlanmıştır. Bu nedenle minimum maliyetle sonuca ulaşabilecek şekilde insanlar bir …

Devamını Okuyun

Kendine Aşırı Güvenme Önyargısı (Overconfidence) Nedir? | 2022

Kendine Aşırı Güvenme Önyargısı

Kendine Aşırı Güvenme Önyargısı (Overconfidence Bias) Nedir? Aşırı Güvenme veya Aşırı Özgüven Önyargısı (İngilizce: Overconfidence Bias), yatırımcıların beceri, yetenek ve bilgi düzeylerini olması gerekenden yüksek değerlendirmeleri eğilimidir. Basit şekilde ifade edilirse yatırımcının yüksek egosu nedeniyle kendisini olduğundan daha iyi (başarılı, yetenekli, zeki) görmektedir. Kendine güven, kişinin yeteneklerine gerçekçi bir güven …

Devamını Okuyun

Sürü Psikolojisi (Herd Behavior) Nedir? | 2022

Sürü Psikolojisi (Herd Behavior) Nedir?

Sürü Psikolojisi (Herd Behavior) Nedir? Sürü psikolojisi ya da Sürü davranışı (İngilizce: Herd Behavior), insanların mantıklı ya da mantıksız olması fark etmeksizin daha büyük bir grubun eylemlerini taklit etme onlarla aynı eylemi gerçekleştirme davranışıdır. Sürü davranışı hayatın birçok anında karşımıza çıkan bir davranış şeklidir. En basit şekilde sürü davranışı, bir …

Devamını Okuyun

Kumarbazın Yanılgısı (Gambler’s Fallacy) Nedir? | 2022

Kumarbazın Yanılgısı veya Monte Carlo Yanılgısı

Kumarbazın Yanılgısı veya Monte Carlo Yanılgısı Nedir? Kumarbazın yanılgısı (İngilizce: Gambler’s Fallacy) ya da Monte Carlo yanılgısı (İngilizce: Monte Carlo Fallacy), birbiri ile ilişkisi olmayan olayları ilişkilendirerek bir olayın başka bir olayın gerçekleşme ihtimalini etkilediğine ilişkin eğilimdir. Klasik iktisat ve finans teorileri insanların her şeyi hesaplayabileceğini varsayar. Yani bir olayın …

Devamını Okuyun