Net Kar Marjı Nedir? Nasıl Hesaplanır? |2023

Net Kar Marjı Nedir?

Net kar marjı (İngilizce: Net Profit Margin) kar marjı veya net kar marjı oranı olarak da bilinen firmanın toplam gelirlerinin ne kadarının kar olduğunu hesaplamak için kullanılan orandır. Şirketin 1 birimlik kazancından ne kadar net kar elde ettiğinin bir ölçümüdür. Net kar marjı ayrıca net karın toplam gelirlere bölünmesi ile elde edilip yüzdelik şekilde ifade edilmektedir.

Borsada işlem gören bir şirketin kar marjı oranı şirketin içinde bulunduğu sektöre, endüstriye göre farklılık gösterebilir.

Şirketin Net Kar Marjı Nasıl Hesaplanır?

Bir şirketin kar marjını, net karlılık oranını hesaplamak kolaydır. Net kar marj hesaplama formülü şu şekildedir:

Net kar marjı = (Net Kar / Toplam gelirler) * 100

 • Net kar: Şirketin toplam gelirlerinden şirketin toplam harcamaları çıkarılarak elde edilir.
 • Satış gelirleri: Şirketin belirlenen periyot (çeyrek dönem, altı ay veya yıllık) yaptığı toplam satışlar.

Örnek bir hesaplama için

Tukaş A.Ş hissesinin 2022/6 yani ikinci çeyrek verilerini kullanalım. Aşağıdaki tabloda Tukaş firmasının gelir tablosunun bir bölümü verilmiştir.

Satış Gelirleri: 1.218.515.229 TL

Net Kar: 502.798.455 TL

Tukaş’ın Net Kar Marjı = (562.078.142 / 1218515229) *100 = %46 Şirketin karlılık oranıdır

Satış Gelirleri 1218515229
Satışların Maliyeti (-) -643423293
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 575091936
BRÜT KAR (ZARAR) 575091936
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -58879434
Genel Yönetim Giderleri (-) -12387014
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1027033
Diğer Faaliyet Gelirleri 95707257
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -61670031
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 536835681
Net Faaliyet Kar/Zararı 502798455
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17692
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 536853373
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 15709317
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -55602463
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 17692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 496960227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 65117915
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 65117915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 562078142
DÖNEM KARI (ZARARI) 562078142

Nasıl Yorumlanır?

Net kar marjı oranı sektörün içindeki firmalar arasında değiştiği için hisse seçimi yaparken önemli bir faktördür. Örneğin gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında hisse seçimi yaparken aşağıdaki görseldeki gibi bir karşılaştırma yapılabilir. (Alıntıdır: Twitter: Sevki Deveci)

Bu makale ilginizi çekebilir:   Alacak Devir Hızı Nedir? Nasıl Hesaplanır? |2023
Sektör içi net kar marjı
Sektör içi net kar marjı

Kar Marjı Neden Düşer?

Kar marjı hesaplanırken paydada yer alan net kar; brüt kardan vergiler, faaliyet giderleri, ürünün maliyetleri) düştükten sonra elde edilen kar rakamıdır. Bu nedenle pay ne kadar büyükse karlılık oranı da o kadar yüksek çıkacaktır.

 • Pazarlama giderleri (Reklam harcamalarından artış) net kar oranını düşürür. Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde gözlemlenir.
 • Vergi oranlarında artış marjı düşürür.
 • Genel yönetim giderleri artarsa marj oranı düşer.
 • Borçlanma ve finansman maliyetlerinde artış ( faizler yükseliyorsa, şirketin dolar borcu varken dolar artıyorsa) karlılık düşer.

Sonuç

Net kar marjı rasyosu, şirketin satışlarından ne kadar kar üretebildiğini gösteren bir oran olup şirketin faaliyetlerinde ne kadar başarılı olduğu hakkında bilgi verir. Hisse senedi seçerken sektör içerisinde firmalar karşılaştırıldığında

Yüksek net kar marjı;

 • Şirketin verimli şekilde yönetildiği
 • Genel giderlerini, maliyetlerini iyi şekilde ayarlayabildiği
 • Piyasada ürünün fiyatını belirleme gücüne sahip olduğu ya da iyi bir fiyatlama stratejisi izlediği şekilde yorumlanır.

Düşük karlılık oranı;

 • Şirketin verimlilik oranının düşük olduğu
 • Giderlerini iyice kontrol edemediği
 • Fiyatlama stratejisinin iyi olmadığı, rekabet gücünün düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Hisse Senedi Seçerken En Çok Kullanılan Temel Finansal Oranlar

Hisse Senedi Seçerken en sık kullanılan temel finansal oranları öğrenerek şirketlerin bilançolarını daha etkili şekilde analiz edebilirsiniz. Aşağıdaki linklere tıklayarak bu konuda detaylı şekilde hazırladığımız makalelere göz gezdirebilirsiniz.