Girişim Sermayesi

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı GSYO Nedir ?

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı; özellikle küçük-orta şirketler ve girişimi olan fakat sermaye bulmada zorluk çeken küçük girişimciler için ideal çözüm sistemidir. Bundan önce ise Sermaye Piyasaları nedir sorusuna cevap verilmelidir. kısaca Sermaye Piyasaları, fon sahibi şahısların bir diğer deyişle yatırımcıların birikimlerini belli başlı gelir kaynağı beklentisiyle, yatırım araçlarında değerlendirdiği yani kullandığı piyasalardır. Fona ihtiyaç duyan şahıslar ise sermaye piyasalarını kullanırlar. Bu da hisse senetlerini ihraç etmeleriyle veya borçlanma senetleri aracılığıyla gerçekleşir. Ayrıca yatırım yapmak isteyip bir yandan da risk yönetimi yapmak isteyen yatırımcılar da ki bunlar genellikle bazı sektörlere mensup olan kişilerdir sermaye piyasalarında arbitraj ve hedge gibi yöntemleri kullanarak risk oranlarını minimize etmeye çalışırlar. Sermaye piyasaları sadece risk yönetimi olarak algılanmak dışında ekonomiye tek başına yararı olamayan birikimlerin de borçlanma ve hisse senedi gibi araçlarla menkul kıymetlere yatırarak yatırıma dönüşmesine yardımcı olan ve yarar sağlayan aynı zamanda da ekonomiye canlılık sağlayan bir piyasa türüdür.

Girişimciler

Girişimcilerden de bahsedecek olursak; hem dünyada hem de ülkemizde ne yazık ki fikirlerini planlarını ve girişimlerini hayata geçirecek yeterli destek ve finansman kaynaklarını bulamazlar ve girişimlerini hayata geçirmek için kaynak temini alanında güçlüklerle baş başa kalırlar. Deneyimi, yeterli sermaye veya birikimi olmayan girişimciler bu eksiklerini bankalar aracılığı ile sağlamaya çalışırlar ancak ne yazık ki bu da tam anlamıyla mümkün değildir. Sadece bununla da kalmayıp girişimci daha işin başlangıç kısmında yani girişimi daha oluşum hatta fikir aşamasındayken gerekli olan çekirdek sermayeyi de yine kimi zamanlarda temin edemez hale gelmişlerdir birçok girişimci yine bu kısımlarda bankaya kimileri de devlet desteklerine sığınmaktadır. Birçoğu da girişimlerini hayallerinde yaşatmayı seçip yollarından ayrılmışlardır. Bu sefer de durum tam tersine seyrine devam eder.

Yani girişim başlangıcında devlet kredi destekleri veya yardımlarından faydalanan girişimci bu sefer de gelişim büyüme veya genişleme anlamında yeterli sermayesi olmadığı ve ulaşamadığı için eş, dost aile veya borçlanma yöntemlerine sığınma mecburiyetinde kalır. Ülkemizde durum böyle iken, batı ülkelerinde sistem çok daha farklı ilerlemektedir. Girişimcilerin bu yenilikçi iş fikrileri daha fikir aşamasında olduğu dönemde destek ve ilgi görmeye başlar. Bu yenilikçi iş fikirlerinin girişime dönüşmesi için çalışan bir grup iş melekleri olarak adlandırılır. Sağlanan bu destek daha profesyonel bir yapı olan girişim sermayesi fonları üzerinden sağlanır. Ve yine bu girişim melekleri fonlarla destek olmanın yanı sıra yatırım yaptıkları şirketlere kendileri için gerekli olan hem yönetim alanında hem de stratejik bilgi anlamında destek sağlayıp hem sağlamlıklarını hem de ömürlerinin uzaması anlamında katkı sağlarlar.

Girişim Sermayesi Nedir? ( Venture Capital)

Girişim Sermayesi; özellikle küçük-orta şirketler ve girişimi olan fakat sermaye bulmada zorluk çeken küçük girişimciler için ideal çözüm sitemi olarak var olmuştur. Girişim Sermayesi olarak adlandırılan sistemde temel süreç ilerleme şekli öncelikle piyasa içerisinde ihtiyaç olarak görülen ve ilerleme durumunda olabilecek yani umut vadeden buluş veya buluşların girişiminden itibaren araştırma geliştirme ve pazarlama hatta satış alanlarına kadar uzanan dönemdeki sermaye ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Girişim Şirketi Nedir?

Sermaye Piyasaları mevzuatına göre Türkiye’de kurulan veya kurulacak olan gelişme potansiyeli taşıyan umut vadeden aynı zamanda da kaynak eksiği ihtiyacı olan şirketleri ifade eden kısım girişim şirketlerini tanımlar. Buradan da anlamalıyız ki girişim şirketleri; ticari Pazar potansiyeline sahip, sınaî, araç ve gereçlerinde malzemesinde yeni ürün yönetim veya yöntemlere açık bir durumda olmalıdır veya açıktır. Borsalarda işlem gören yani halka açık olup ulaşılabilen şirketlerde genel çoğunlukta girişim şirketi sınıfında yer alır.

Girişim Sermayesi Yatırımı Nedir?

Girişim Sermayesi Yatırımlarının iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlar da şöyledir; ilki girişim şirketlerine doğrudan veya dolaylı olarak ortak olunmasıdır. Yani doğrudan ortak olunması ile kastedilen şirketlerin hisse senetlerinin satın alınmış olmasıdır. Dolaylı olarak ortak olunması ise yurtiçi ve ya yurt dışından ise girişim sermayesi fonları aracılığı ile olur. İkincisi ise girişim şirketlerinin borçlanma araçlarının satın alınması yani girişim şirketlerine kreditör olunması olarak sınıflandırılır. Anlatılan bu sistemdeki dolaylı yapının en temel özelliği ister yurt içi ister yurt dışında kurulsun faaliyet temel amacı sadece yurt içinde kurulu olan girişim şirketlerine destek sağlamaktır.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Nedir ve Ne İş Yapar?

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının anonim şirket statüsünde kayıtlı sermaye sistemine tabi olacak bir şekilde kurulması gerekmektedir. Yani Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının tanımını özetlemek gerekirse sermaye Piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer haklar ve varlıklardan oluşan portföyü yönetmek ve geliştirmek amacıyla kurulan aynı zamanda payları ihraç etme esası üzerine kurulan sözleşme değişikliklerine bağlı olarak da dönüşümü söz konusu olan aynı zamanda da Sermaye Piyasası Kanunu’nun 48. Maddesin bağlı ve bu sınırlar içerisinde hareket eden ve yine Sermaye Piyasası Kuruluşlarından izin alarak hareket eden bir Sermaye Piyasası kurumudur.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları GSYO olarak adlandırılır. Kayıtlı sermayeler ile kurulan ve sermayeleri girişim sermayesi ortaklığına dahil olanlara yöneten bir tip ortaklık söz konusudur. GSYO aynı zamanda bir yatırımcı olarak da adlandırılabilir çünkü sermaye çıktıları ortaklıklarda kullanılır. Yani girişim sermayesi ortaklıklarından yıl sonunda kar sağlamış durumda olan yatırımcı elde edilen bu karı ortaklarına temettü olarak dağıtabilir böyle olduğunda da döngü başlamış olur.

Girişim Sermayesi ortakları girişim sermayesi yatırımlarına portföy değerlerinin en az %50 si Kadar yapmak zorundadır. Bu kaide aşıldığı takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulur ve gerekli uyarılar eşliğinde ortaklık durumu incelenir.

  • Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Faaliyet Kapsamı Nedir?
  1. Girişim şirketlerine yatırım sağlamak.
  2. Girişim şirketlerinin yönetimlerine katılabilme hakkına sahiptirler.
  3. Türkiye de kurulan girişim şirketlerine yatırım yapmak şartı ile yurt dışındaki girişim fonlarına yatırım yapabilirler.
  4. Türkiye’ de girişim sermeyasi üzerine danışmanlık vermek üzere yurt içi veya yurt dışı ayırt etmeden kurulu herhangi bir danışmanlık şirketine özgürce ortak olabilirler.

Yazar: Sevgi MEYZİN

 

Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır içi yorumlar
Bütün yorumları gösterin
0
Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun. Bir yorum bırak!x
()
x