Kişiye Kefil Olmak Hakkında Bilgiler

Kredi Çeken Kişiye Kefil Olmak Nedir?

Kredi Çeken Kişiye Kefil Olmak

Bankalardan kredi kullanmak için eğer gerekli şartlar uygun değilse, kefil kullanılarak da kredi olanağı sağlanıyor. Kişinin sigortası, gelir gösterir belgesi yok ise kefil ile kredi verilir. Bir kredi başvurusu sırasında tanıdık birine kefil olmak, aslında kişinin kendi adına kredi çekmesi ile aynıdır. Krediye kefil olan kişi, kredinin geri ödenmesinden veya ödenmemesinde en az krediyi çeken kadar sorumludur. Kefil, kredi ödemelerinde aksama olduğunda ya da kredinin kapatılamaması halinde borçlunun yerine krediyi bankaya ödemeyi garanti eden kişidir diye de açıklayabiliriz. Bankaların prosedürlerine göre kredi notu düşük olan kişilere de kefil ile kredi olanağı sağlanıyor. Buna rağmen kişiye kefil olmak için çeşitli şartlar sağlanmalı ve yazımızda anlatıldığı gibi çeşitli kefalet sözleşmeleri yapılmalıdır. Kefil olmak konusunda birçok tartışma oluşmuş nihai olarak kişinin kefil olduğu sırada imza attığı borç ile sorumlu tutacağı yargı tarafından karara bağlanmıştır.

Kefil Nedir?

Ticaret, alım- satım veya kredi kullanımlarında, alıcının parayı ödememesi gibi durumlar için onun yerine ödemeyi yapabilecek kişiye kefil denir. Kefiller, alım işlemi sırasında veya kredi kullanımı sırasında sözleşme imzalayarak, herhangi durumda borcun ödenmemesi halinde borcu öder.

Kefalet Sözleşmesi

Türkiye’de Borçla Kanunu’na göre düzenlenen kefalet esasları, kefil sorumluluğunun yasalar dahilinde belirlenmesiyle uygulanır. Kefillik durumu için kredi sözleşmesinde belirtilen kefalet durumunun geçerli olması için çeşitli yöntemler uygulanır.

  • Kefaletin yazılı bir sözleşme şeklinde yapılmış olması
  • Borçlu kişiye kefalet edilen miktarın belirtilmesi ve düzenlenen sözleşmede detayları ile yer alması

Gereklidir. Kefalet durumunun geçerli olması için sözleşmede yer alması gereklidir.

Banka Kredilerinde Kişiye Kefil Olmak

2 farklı şekilde uygulanan kefalet sözleşmeleri, kullanılan kredi türüne ve kredi kullanmak isteyen kişiye göre düzenlenir. Banka kredilerinde Kişiye Kefil Olmak :

  • Adi kefalet
  • Müteselsil kefalet

Şeklinde hazırlanan sözleşmelere göre kredi kullanımları sağlanır. Sözleşmeleri belirli bir süre kapsamında veya süresiz olarak düzenlenebilir.

  • Banka Kredilerinde Adi Kefil Sözleşmesi

Adi kefil sözleşmelerinde öncelikle kredi kullanan kişinin borcunu ödemesi yoluna gidilir. Kredi kullanan kişiden talep ve takip yapılır. Ödenmemesi durumunda kefil olan kişiden borcun tahsil edilmesi sağlanır.

  • Banka Kredilerinde Müteselsil Kefil Sözleşmesi

Müteselsil kefalet ve müşterek borçlu sıfatıyla hazırlanan kredi sözleşmelerinde, borcun tahsilatı asıl borçludan veya kefilden talep edilebilir. Alacaklı banka, borç tahsilatını isterse kefilden isterse asıl borçludan tahsil edebilir.

Borcun ödenmesi durumunda, 10 yıl içerisinde kefalet durumları tamamen ortadan kalkar. Yapılan tüm kredi kefalet türleri kendiliğinden sona erer.

Türkiye’de yapılan kredi sözleşmelerinin çoğu, müteselsil kefalet yöntemi ile yapılır. Dolayısıyla Türkiye’de kefilli kredi kullanımları çok fazla görülmemektedir. Kredi kullanımları ve kefaletler ile ilgili tüm bilgiler, Borçlar Kanunu 598. Maddede belirtilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir