Kişiye Kefil Olmak Hakkında Bilgiler

Kredi Çeken Kişiye Kefil Olmak Nedir? |2023

Kredi Çeken Kişiye Kefil Olmak

Bankalardan kredi kullanmak için eğer gerekli şartlar uygun değilse, kefil kullanılarak da kredi olanağı sağlanıyor. Kişinin sigortası, gelir gösterir belgesi yok ise kefil ile kredi verilir. Bir kredi başvurusu sırasında tanıdık birine kefil olmak, aslında kişinin kendi adına kredi çekmesi ile aynıdır. Krediye kefil olan kişi, kredinin geri ödenmesinden veya ödenmemesinde en az krediyi çeken kadar sorumludur.

Kredi çekerken kredi notunuzun yüksek olması çok önemlidir. Kredi notunuz düşükse veya yükseltmek istiyorsanız sizin için özel araştırdığımız Kredi Notu Nasıl Yükseltilir? Makalemizi Mutlaka Okuyun.

Kefil, kredi ödemelerinde aksama olduğunda ya da kredinin kapatılamaması halinde borçlunun yerine krediyi bankaya ödemeyi garanti eden kişidir diye de açıklayabiliriz. Bankaların prosedürlerine göre kredi notu düşük olan kişilere de kefil ile kredi olanağı sağlanıyor. Buna rağmen kişiye kefil olmak için çeşitli şartlar sağlanmalı ve yazımızda anlatıldığı gibi çeşitli kefalet sözleşmeleri yapılmalıdır. Kefil olmak konusunda birçok tartışma oluşmuş nihai olarak kişinin kefil olduğu sırada imza attığı borç ile sorumlu tutacağı yargı tarafından karara bağlanmıştır.

Kefil Nedir?

Ticaret, alım- satım veya kredi kullanımlarında, alıcının parayı ödememesi gibi durumlar için onun yerine ödemeyi yapabilecek kişiye kefil denir. Kefiller, alım işlemi sırasında veya kredi kullanımı sırasında sözleşme imzalayarak, herhangi durumda borcun ödenmemesi halinde borcu öder.

Kefalet Sözleşmesi

Türkiye’de Borçla Kanunu’na göre düzenlenen kefalet esasları, kefil sorumluluğunun yasalar dahilinde belirlenmesiyle uygulanır. Kefillik durumu için kredi sözleşmesinde belirtilen kefalet durumunun geçerli olması için çeşitli yöntemler uygulanır.

  • Kefaletin yazılı bir sözleşme şeklinde yapılmış olması
  • Borçlu kişiye kefalet edilen miktarın belirtilmesi ve düzenlenen sözleşmede detayları ile yer alması

Gereklidir. Kefalet durumunun geçerli olması için sözleşmede yer alması gereklidir.

Banka Kredilerinde Kişiye Kefil Olmak

2 farklı şekilde uygulanan kefalet sözleşmeleri, kullanılan kredi türüne ve kredi kullanmak isteyen kişiye göre düzenlenir. Banka kredilerinde Kişiye Kefil Olmak :

  • Adi kefalet
  • Müteselsil kefalet

Şeklinde hazırlanan sözleşmelere göre kredi kullanımları sağlanır. Sözleşmeleri belirli bir süre kapsamında veya süresiz olarak düzenlenebilir.

  • Banka Kredilerinde Adi Kefil Sözleşmesi

Adi kefil sözleşmelerinde öncelikle kredi kullanan kişinin borcunu ödemesi yoluna gidilir. Kredi kullanan kişiden talep ve takip yapılır. Ödenmemesi durumunda kefil olan kişiden borcun tahsil edilmesi sağlanır.

  • Banka Kredilerinde Müteselsil Kefil Sözleşmesi

Müteselsil kefalet ve müşterek borçlu sıfatıyla hazırlanan kredi sözleşmelerinde, borcun tahsilatı asıl borçludan veya kefilden talep edilebilir. Alacaklı banka, borç tahsilatını isterse kefilden isterse asıl borçludan tahsil edebilir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Sermaye Piyasaları - SPL Düzey 1 Lisansı Nedir? |2023

Borcun ödenmesi durumunda, 10 yıl içerisinde kefalet durumları tamamen ortadan kalkar. Yapılan tüm kredi kefalet türleri kendiliğinden sona erer.

Türkiye’de yapılan kredi sözleşmelerinin çoğu, müteselsil kefalet yöntemi ile yapılır. Dolayısıyla Türkiye’de kefilli kredi kullanımları çok fazla görülmemektedir. Kredi kullanımları ve kefaletler ile ilgili tüm bilgiler, Borçlar Kanunu 598. Maddede belirtilir.

Kredi Çeken Krediyi Ödemezse Kefile Ne Olur

  • Türkiye Borçlar Kanunu 584. maddeye göre kefil ancak eş rızası ile olabilir konusunu açıkca belirtmiştir. Buna göre Kredi çeken krediyi ödemezse kefil’in etkilenebileceği gibi eş’te dolaylı yoldan etkilenebilir.
  • TBK 589. maddesine göre kefil azami borç miktarı kadar sorumlu tutulmuştur. Yani Borcun ödenmeyen kısmının tamamından sorumludur.
  • Kefil alacaklı tarafından gönderilen ihtarnameyi almak zorunda kalır.
  • Mahkemelerle, davalarla ve alacaklının avukatlarıyla uğraşmak durumunda kalabilir.

Kefillik Ne Zaman Düşer?

Türkiye Borçlar Kanunu 598. maddesine göre kefil olan gerçek kişilerin kefaletleri her ne şekil ve zamanda olursa kefalet sözleşmesinin başladığı tarihten itibaren on yıl süre sonunda düşmüş olur. Kefillik 10 yıl sonra düşer diyebiliriz. Eğer on yıldan fazla kefillik isteniyorsa, on yıl dolumundan sonra tekrar bir kefalet sözleşmesi yapılır.

Kefil Olan Bir Kişi Kredi Çekebilir mi?

kişiye kefil olmak

Alacaklı kefil olandan çekilen krediyi veya borcu vadesinde alıyorsa ve kredi sistemine bu borçlar yansıyıp problem olmadığı gözüküyorsa,  kefil olan bir kişi kredi çekebilir.

Kefil iken alacaklı borçlarını borçludan alamayıp sizden ödemenizi isterse ve sizde ödemez iseniz kredi puanınız düşeceği için bankalar size kredi vermekte çekinecektir. Bu yüzden çok güvenmediğimiz kişiye kefil olmak bizi sıkıntıya sokabilir.

Kefilin Maaşına Haciz Konur Mu?

Kefilin maaşına haciz konur. Bunun belli bir sınırı ve oranı vardır. Bu oran yüzde 25 tir. ( yani dörtte bir ) Maaştan daha fazla yasal bir ücret haczedilemiyor. Ancak kişi fazla kesinti isterse bunu tahakkuk birimine bildirebilir. Örneğin 3000 TL alan bir çalışanın maaşına en fazla 750 TL haciz konur.

Kaynak;

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf