alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Mardin escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Adana escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Denizli escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Gaziantep escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Kayseri escort Kırşehir escort Malatya escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Muğla escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Eskişehir escort Isparta escort Yalova escort Uşak escort Iğdır escort
Metan Gazı Özellikle Deniz ve Okyanus Diplerinde Aranmakta

Türkiye’de ve Dünyada Alternatif Enerji Kaynağı Metan Gazı Çalışmaları

Alternatif Enerji: Gaz Hidratlar – Metan Gazı

Dünyadaki hızlı  nüfus artışı var olan kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine yol açmaktadır. Buna bağlı olarak insanoğlunun artan enerji ihtiyacını karşılamak için tüm dünya farklı enerji kaynakları arayışı içerisine girmiştir. Bu bağlamda var olan kaynaklar değil alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

1m3’ün de standart basınç ve sıcaklıkta 0.8 m3 su ve 164 m3 gibi yüksek bir oranda doğalgaz içeren gaz hidratlar, gelecek için yeni bir enerji kaynağıdır. Uygun ortamlarda gaz genişleyerek LPG’ye dönüşebiliyor. Daha temiz ve güçlü bir yakıt olan gaz hidratın önemi önümüzdeki yıllarda fazlaca önem kazanacaktır. Enerjide sıkıntı içerisine giren dünya için bolca bulunan gaz hidrat kaynağı faydalı olacaktır. Ancak, günümüzde metan hidratların uygun maliyetle ve çevre yönünden güvenli bir enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi yönünde pek az ilerleme kaydedilmiştir.

metan gazı

Gaz Hidrat ve Metan

Kara parçalarının derinlerinde oluşan metan rezervlerinin veya okyanus ve deniz içinde bulunan maddelerle beslenen bakterilerin meydana getirdiği metan uygun oluşumda (ısı ve basınç) su ile donarak gaz hidratlar oluşur. Su molekülleri sayesinde bir kafes yapısı içinde tutulması ile meydana gelen buz gibi görünen genellikle beyaz renkli kırılgan kristalin oluşumudur. Gaz hidratlar gelecekte enerji kaynakları arasında yer alacağı düşünülmektedir.

metan gazı molekülü

Gaz hidratlar içerisinde hidrokarbon gazlarından bulundururlar (etan, propan,bütan) bununla beraber en yaygın ve en çok hidrat oluşturan gaz metan gazıdır. Bu gazlar karada soğuk kutupsal bölgelerde, denizlerin diplerindeki tortullarda, kıtasal yamaç ve kayaçlarda oluşup bolca bulunurken okyanusların en derinlerinde bu gazlara çok rastlanılmamıştır.

Karada, denizde ve okyanusta gaz hidratların meydana gelmesini ve kararlılık seviyelerini etkileyen belirleyici parametreler vardır bunlar;
• Basınç
• Sıcaklık
• Jeotermal Gradyan Gaz Bileşimi
• Ortamın Gözenekliliği
• Gözenek Suyu Tuzluluğu
• Gaz Doygunluğunun Derecesi

Gaz Hidrat ve Metan için Yapılan Araştırmalar

Gaz hidratlar için yapılan çalışmalar Humphrey Davy ve Michael Faraday tarafından 1800’ lerin başlarında klorin-su karışımı ile yaptıkları deneyler sayesinde bulunmuştur.
• Gaz hidrat çalışmaları 1930’ larda Hammerschmidt’in, soğuk bölgelerde gaz hidratların doğal gaz boru hatlarını tıkadığını farketmesi ile ikinci aşamaya girmiştir.
• 1960’ lı yılların sonlarına doğru Batı Sibirya bölgesinde geniş gaz alanı tortulları içerisinde kendiliğinden meydana gelen, katı doğal gaz ve metan hidratların bulunmasıyla, dünyanın hidratlara olan yaklaşımı büyük ölçüde değişmiştir.
• Özellikle Sovyet bilim insanları, var olan hidratların yalnızca donmuş bölgelerde değil, düşük sıcaklık/yüksek basıncın olduğu denizel ortamlarda var olabileceğini ileri sürmüşlerdir böylece küresel çaplı araştırmalar başlamıştır.

• Makagon 1965 yılında Rusya’da yaptığı bir sondaj esnasında doğal gaz hidratlarını bulmasıyla çalışmalar yeni bir döneme girmiştir. (Makogon, 1965). Gaz hidrat hakkında tartışmalar 2000’li yıllara kadar sürmüştür. 1970 yılında Kuzey Rusya’da Messoyakha gaz hidrat alanı bölgesinde gaz üretimine geçmiş ve dünya ülkeleri de gaz hidrat araştırmalarına başlamıştır; 1982’de Amerika, 1995’te Japonya, 1996’da Hindistan, 1999’da Kore; 2004’te Çin ve 2005’ten günümüze Hindistan, Kore, Amerika, Kanada, Rusya, Norveç, İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda gibi ülkeler yatırımları ile doğal gaz çıkarma projelerini uygulamaya koymuşlardır (Makogon ve diğerleri, 2007).
• Türkiye’de yapılan çalışmalar 2000-2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Günay Çiftçi ve ekibinin Karadeniz’de olan gaz hidratları üzerine olmuştur.

Gaz Hidratın Kökeni

Gaz hidratlarda bulunan metan gazının temeli çoğunlukla biyojeniktir. Dünya üzerinde var olan gaz hidratlar genellikle biyojenik formda bulunur. Metan gazı derin olmayan deniz ve okyanuslarda organik birikintilerin; yeni çökelen maddeler ile örtülmesi ve ortamın hava ile temasının kesilmesi ile oksijensiz kalan ve ortamda yaşayabilen bakteriler ve diğer canlı organizmalar tarafından biyolojik alterasyona uğraması ile oluşur. Denizlerde metan gazının meydana gelmesi yüksek bir sedimantasyon hızına (30 m/yıl) ve en az %0,5 toplam organik karbon değerine ihtiyaç vardır.

İkinci tür gaz hidratlardaki metan gazının kökeni ise termojeniktir. Termojenik metan gazı jeolojik zamanlar boyunca derinlere gömülen organik materyalin sıcaklığın artmasına bağlı olarak olgunlaşması ve petrol ve doğal gaz oluşturmasının bir sonucudur. Meydana gelen gaz ve sıvılar derinlerden fay ve kırık sistemleri ile yukarılara taşınmakta ve yeterli miktarı gaz hidrat formuna vardığında hidrata dönüşmektedir (Sloan, 1990).

Gaz Hidratların ve Metan Gazının Üretimi

  • Metan gazının hidrat rezervlerinden nasıl üretileceği net bir şekilde bulunamamıştır. Yapılan çalışmalarda değişik alternatif yollar elde edilmiştir bunların biriside hidrat rezervinin alt kısmında olan doğal gaz rezervine bir sondaj kuyusu vurmaktır.
  • Sahip olunan rezervden gaz azaltıldıkça rezervin üstünde bulunan hidratta bozulmalar ortaya çıkar daha fazla miktarda metan gazı çıkması sağlanır. Bunun gibi yine sondaj çalışmaları ile gaz hidratta basınç düşmesi sağlanarak metan gazının oluşumu sağlanabilir.
  • Metan gazının dışarı alınması değişik yollarda yapılabilir bunlardan bir tanesi iki sondaj hattı açarak ilk hattan sıcak su buhar veya antifiriz malzeme yolayarak açılan ikinci hattan oluşan metan gazı dışa alımı sağlanabilir.
  • Başka bir çalışmada ABD Ulusal Enerji Teknolojileri Laboratuvarı’nda çalışan Dr. Ray Boswell göre hidrat kaynaklarında olan yüksek basıncın azaltılması ile metan gazı elde edilebilir. Metan gazını elde ederken yeryüzüne çıkartırken petrol ve doğalgaz çıkarmak için yapılan çalışmaları aynısı yapılarak metan gazı çıkarılması sağlanabilir.

Gaz Hidratların Dünyadaki Dağılımı

Günümüzde yapılan çalışmalar sonucunda yeryüzünün birçok bölgesinde gaz hidrat oluşumunun varlığı tespit edilmiştir lakin bununla beraber çoğunluklu bölgeleri Alaska ve Sibirya da çok soğuk alanlarda yeryüzünün 300-400 m ile 3000 m altında olduğudur.
Bu çalışmalarla okyanus ve denizde bulunan gaz hidratlara pasif ve aktif kıta kenarlarında, derin su bölgelerinde, birbirine yaklaşan levha sınırlarında, kutupsal bölgelerde çamur volkanlarının bulunduğu bölgelerde yaklaşık 300–500 m ile 2500 m derinlikteki bölgelerde rastlanmaktadır.

• Derin okyanus: Peru, Costa Rica, Guatemala, Mexico, U.S., Japan and Gulf of Mexico.
• Sığ Sedimentler: Karadeniz, Hazar Denizi, Kuzey Kaliforniya ve Kuzey Meksika Körfezi

derin okyanus metan gazı bölgeleri

Şekil3- Dünyadaki gaz hidrat dağılımı. (Kvenvolden, K.A., ve Rogers, B.W., 2005).

Gaz Hidratların Türkiye’de ki Dağılımı

ABD ‘de yapılan gaz hidrat araştırmalarında bulunan en büyük rezerv 200.000 trilyon ft3’tür.Bu rezerv ABD kıyıları ile Alaska da bulunan donmuş alanlardadır.Yapılan araştırma ile elde edilen bu rezerv şu ana kadar bilinen en büyük doğal rezervden kat kat daha büyüktür. Amerika’nın Carolina kıyıları dünyada en çok gaz hidrata sahip olan bölge olarak bilinmektedir.Bu kıyılarda 140 trilyon metreküpten fazla rezerv olduğu tahmin ediliyor.Dünyada karadan gaz hidrat çıkartımı sadece Sibirya’da yapıldığı bilinmektedir.

Türkiye; 3 tarafı denizlerle çevrili (Karadeniz, Ege, Akdeniz ve bir iç deniz olan Marmara Denizi) 8 bin kilometrelik deniz kıyısına sahiptir. Böyle büyük bir kıyı şeridine sahip olmasına rağmen Türkiye denizlerindeki enerji, maden ve endüstriyel ham madde kaynaklarını başarılı bir şekilde kullanamamıştır. Türkiye’de ilk gaz hidrat çalışmaları TÜBİTAK desteği ile yapılmıştır. Karadeniz’in altında bol metan olduğunun bilinmesi çalışmaları tetiklemiştir. Türkiye suları etrafında ilk gaz hidrat ve sığ gaz aramaları TÜBİTAK ve DPT projeleri ile Ergün Çiftçi tarafından 9 Eylül Üniversitesi “Piri Reis” Araştırma Gemisi ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda sığ gaz çıkışları ile sismik ve sonar verileri detaylı görüntülenmiştir. Karadeniz’de kozlu açıklarında TPAO‟nın açmış olduğu Akçakoca-1 kuyusu civarında derin olan sularda BSR yansımaları görülmüştür. Klauda ve Sandler Karadeniz de var olan gaz hidrat rezervini Karadeniz’deki sedimantasyon hızını ve gaz hidrat adreslerini dikkate alarak, 0.85×1015 m3 olarak hesaplamıştır. Karadeniz’de 5 bölgede gaz hidratın bulunmasından sonra Doğu Akdeniz’de Finike Körfezi açıklarında Kıbrıs yakınlarında, Ege Denizi’nde önemli çalışmalar yapılmıştır. Fakat yapılan çalışmalarla birlikte Marmara Denizi kıyıları ve sularında gaz hidrat olduğuna dair bir BSR seviyesine ulaşılamamıştır ama bölge bölge gaz ve sıvı çıkışları olduğu tespit edilmiştir. Türkiye ve Fransız ortak çalışmalarında 1999 yılı depreminden sonra İzmit Körfezi Bölgesinde metan gazının çıktığı ve gaz bacalarının olduğu tespit edilmiştir. (2007)

Türkiye metan gazı bulunan bölge haritaları

Şekil-4 Türkiye gaz hidrat çalışma haritası

Metan Gazının Avantajları

Enerji potansiyeli açısından çok önemli bir yere sahip olan gaz hidratlar, birçok konu hakkında tartışmalara sebep olmaktadırlar. Araştırmacılara göre Gaz Hidratların çeşitli yönlerden avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Gaz Hidratların büyük sayılabilecek ve önemli olabilecek ilk avantajı bu maddenin barındırdığı yakıt potansiyelidir. Birçok sebeplerle gelecekte tükenecek olan petrol ve doğalgaz rezervlerinin yerini, doğada buz şeklinde bulunan ve içerdikleri geniş gaz hacminden sebeple gaz hidratlar, evrenin en önemli ve temel enerji kaynağı olmaya adaydır. Geleceğin enerji kaynağı için yapılan tahminlere göre, evrende bulunan gaz hidrat yatakları, düzgünce değerlendirildiğinde, doğal gaz ve petrol yataklarının tümünün toplamından fazladır. Şu an var olan petrol şirketlerinin yerini, petrol rezervlerinde yaşanacak olan azalmalardan sonra, hidrat şirketlerinin alması bu maddenin çok önemli bir enerji kaynağı olduğunu bize anlatmaktadır.

Gaz Hidratların bir diğer avantajından bahsedecek olursam; günümüzün en büyük sorunlarından olan küresel ısınmayı önleyici, pozitif birçok etkisinin olmasıdır. Çağın en önemli yakıtları olan petrol ve kömür yakıldığında meydana çıkan metan gazı ve karbondioksit, küresel ısınmaya neden olan gazlardandır. Bunun yanı sıra, içinde çok büyük oranda metan bulunduran gaz hidratlar yakıldığında, günümüzün yakıtların kıyasla çok düşük bir oranda karbondioksit meydana getirirler. Kısaca; geleceğin enerji kaynağı olacak gaz hidratlar, diğer fosil yakıtlara göre çok daha temiz yanmaktadırlar. Bu sebepler, küresel ısınmaya çare olarak görülmektedir.
Bahsedecek olduğum son avantajı ise; var olmayan çeşitli yaşam topluluklarına mekân oluşturmasıdır. Deniz diplerinde hidratın sebep olduğu gaz çıkışlarından beslenmekte olan küçük çapta mikroorganizmaların oluşmakta ve varlıklarına devam etmektedirler.

Gaz Hidrat ve Metan Gazının Dezavantajları

Gaz hidratların dezavantajları 4 kategoride toplanabilir.

İklim etkisi

Dünyamız geçmişte ve günümüzde enerji sağlamak için ağırlıklı olarak fosil yakıtlar kullanmaktadır fakat kullanılan bu fosil yakıtlar atmosfere sera gazlarının (CO2, CH4 gibi) salınımına ve sünyanın ısınmasına yol açmaktadır.Son 30-40 yılda gelişen endüstri ve buna bağlı olarak fosil yakıtların yanması ile karbondioksit gazı olması gerekenden fazla miktarda atmosfere salınmış ve atmosfer sıcaklığını arttırarak buzulların erimesine ve okyanus sularının artmasına neden olmuştur.Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile 2050 yılında buzulların büyük kısmının eriyeceğini bununla beraber kara parçalarında önemli miktarda kısmın sular altında kalacağını ve daha uzun sürelerde bunun büyük tehlikelere yol açacağı sonuçlarına ulaşmışlardır.normal şartlarda buz halinde bulunan gaz hidrat buz halinden gaz haline geçtiğinde ortaya bir sera gazı oan metan gazını çıkartır ve bu gaz karbondioksit gazından kat kat fazla bir şekilde atmosfere zarar verecek güce sahiptir. Doğada meydana gelen olaylardan hangilerinin gaz hidratarın moleküllerini etkileyerek metan gazının ortaya çıkmasını sağladığı net olarak bilinmemektedir.Doğada varolan gaz hidratların hepsi bir kaza sonucu atmosfere yayılma imkanı olsa gaz hidratların sahip olduğu güç potansiyeli var olan bütün iklimi etkiler ve değiştirebilecek bir sonuç ortaya çıkardı.Dimitrov (2002), Schmale ve diğerleri(2005), gaz hidratların çözülmesiyle ortaya çıkan metan gazının, gaz hidratların iklimsel süreçlerdeki olumsuz etkilerine karşı fikirlerini açıklamışlardır.

Teknik Yetersizlik

Şu an sahip olan teknolojik çalışmalarla derin su tabanlarından gaz hidrat elde edilemiyor. Derinliği 3000 metreden fazla olan yerlerdeki gaz hidrat sahalarının çalışmaları için son teknoloji ürünler gerekiyor. Bu sahaların belirlenmesi rezervlerin bulunması ve bu rezervlerin başarılı bir şekilde yeryüzüne ulaştırılması için teknolojinin gelişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde karada yapılan çalışmalar denizler ve okyanuslarda yapılacak olan çalışmalara göre kolay ve ucuz olduğu için daha çok bir sondaj ile doğal gaz kaynaklarına ulaşmak tercih edilen yoldur. Dünya üzerinde fosil yakıta sahip olmayan bazı ülkeler (Japonya gibi) için gaz hidrat kaynakları çok daha önemli hal almaktadır. Dünyanın sahip olduğu gaz hidrat rezervlerinde üretim için teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bununla ilgili çalışmalar sürdürmektedir.

Doğal Afetler

Plaka ve kayma düzlemleri seviyesinde bulunan hidratlar çözüldüğünde sedimanlarda oluşan basınç aratarak var olan duyarlılık seviyesi azalır ve çökeller akıcı hale geçer. Bu olay sonrasında topraklarda heyelan ve kaymalar meydana gelir. Oluşan plaka kaymaları depremleri bunlarda tsunamileri doğurabilirler. Örneğin Norveç kıta yamacında bu tür heyelanlar (Bugge ve diğerleri,1987) oluşmuştur, İskoçya’ da ise 4 m yüksekliğinde Tsunami dalgası meydana gelmiştir. (Nisbet ve Piper, 1998).

Denizaltına Etkisi

Gaz Hidratlar, özellikle soğuk havalarda gaz depolama alanlarında problemlere neden olarak, özellikle denizaltı doğal gaz hatlarında bazı tıkanmalara neden olurlar.

KAYNAKÇA

• http://odevkent.blogcu.com/metan-gazi-nedir-metanla-ilgili-hersey/3414354
• https://www.dunyaenerji.org.tr/turkiyenin-gaz-hidrat-yol-haritasi-onerisi/
• http://web.deu.edu.tr/seislab/tr_gazhidrat.html
• Bugge,T., Befring,S., Belderson, R.H., Eidvin,T., Jansen, E., Kenyon, N. H., Holtedahl,H., ve Sejrup, H.-P., 1987. A giant threestage submarine slide off Norway, Geo-Marine Letters,7, 191-198.
• P.R., Golan-Bac, M., Karl, H.A. veKvenvolden, K.A.,1985. Seismic andgeochemical evidence for shallow gasin sediment on the Navarin Continentalmargin, Bering Sea. The Americen Associationof Petroleum Geologists Bulletin,69, 422-43.
• G., Özel, E. ve Dondurur, D., 2003. Doğu Karadeniz Türkiye şelf ve yamacındagaza doygun tortullar ve gaz hidratların sismik yöntemlerle araştırılması, DPT
Projesi, Proje kodu: 2003K120360.
• W. P., Danforth, W. W., Hutchinson, D.R., Drury, R. M., Taylor, M., H. ve Booth,J. S., 1998. Evidence for faulting relatedto dissociation of gas hydrate and releaseof methane off the southeastern UnitedStates. 293302. In. J.-P. Henriet, andJ., Mienert (eds.) Gas hydrates: Relevanceto World Margin Stability and ClimateChange, The Geological Society of London,
Special Publication, 137, 293-302.
• Karadeniz’in dibinde dev çamurvolkanı, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/
• 2000. The National Council for Scienceand Environment RS 20050 :Methane Hydrates: Energy Prospector Natural Hazard James E. MielkeFeb Ayrıca: http://www.hydrate.orgresources.htm.
• Grauls, D. (2001). Gas hydrates: importance and applications in petroleum exploration. Marine and Petroleum Geology, 18, 519-523.
• Çifçi, G., Özel, E., Dondurur, D., 2003. Doğu Karadeniz Türkiye Şelf Ve Yamacında Gaza Doygun Tortullar ve Gaz Hidratların Sismik Yöntemlerle Araştırılması, DPT Projesi, Proje Kodu: 2003K120360.
• Kvenvolden K.A. (1999). Potential effects of gas hydrate on human welfare. Proceedings of the National Academy of Science, 96, 3420-3426.
• Milkov, A.V., & Sassen, R. (2002). Economic geology of offshore gas hydrate accumulations and provinces. Marine and Petroleum Geology, 19, 1-11

Bir cevap yazın

adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu