Yardım Parası Veren Kuruluşlar ve Kişiler |2023

Yardım Parası

Yardım parası; Maddi olarak zor durumda bulunan kişilere verilen paradır. Bu parayı zengin iş adamları, sanatçılar, ünlüler, kurumlar, kuruluşlar ve devlet vermektedir.

Yardım yapan kurumlar, kuruluşlar ve kişiler hakkında merak edilen bilgileri bu yazımızda sizler için derledik. Yazımızın içeriğinde devlet desteği nedir? Kim yapar? Belediye Yardım Parası Nasıl Alınır? Yardım parası yapan kurumlar, Para Yardımı yapan ünlüler ve hayırseverler kimlerdir? sorularını sizlerle paylaşacağız.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Devletimizin en önemli sosyal yardım kuruluşu olan ve ilk olarak 1986 yılında kurulan vakıflar; Ülkemiz içinde sosyal yardım programları ve desteklediği projeler ile yardıma muhtaç ailelere ve bireylere el uzatmaktadır. Devletin ihtiyaç sahibi olan ailelerin yanında durduğunu gösteren vakıflardır.

Devlet Desteği Nedir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımların tümüne devlet desteği diyebiliriz. Yardımlar nakdi yardımlar veya ayni yardımlar şeklinde olabilir. Bu vakıflar devlet tarafından kontrol edilip yönetilmektedir. Devlet desteği veren vakıfların genel olarak görevleri ise;

Yoksullukla mücadele etmek, toplanan gelirlerin (paraların, fonların) ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasını sağmamak, Yardıma ihtiyaç duyan kişilere aylık, tazminat, ücret, yardım veya başka bir ad altında yapılacak her türlü sosyal yardımın ödenmesini sağlamaktır.

Devlet Tarafından Verilen Nakdi Yardımlar

Yardım Parası türlerini 5 ana başlık şeklinde inceleyebiliriz. Bunlar;

 • Aile Yardım Parası
 • Barınma Gıda Yardım Parası
 • Engelli Yaşlı Yardım Parası
 • Eğitim Yardım Parası
 • Sağlık Yardım Parası

Sırasıyla bu yardımları ve başvuru koşullarını incelemek gerekirse,

Aile Yardım Parası

Yardıma muhtaç ailelere verilen maddi destek parasıdır aile yardımı. Aile yardımı olarak nakdi yardımlar;

 • Doğum Yardımı
 • Çoklu Doğum Yardımı
 • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Nakdi Yardımlar
 • Öksüz ve Yetim Yardımı
 • Muhtaç Asker Ailelerine Yardımlar

Doğum Yardımı

15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. Nakdi yardımlardır. Doğum Yardımı başvuru önceliği annenindir. Yabancı uyruklu Annenin veya Mavi kartlı Annenin ya da sağ olmaması halinde ise, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılabilir. Doğum yardımı alabilmek için gereken belgeler kimlik kartı ve doğum yardımı başvuru dilekçesidir.

Doğum Yardımı Ödemeler

 • İlk çocuk için 300 TL
 • İkinci çocuk için 400 TL
 • Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL

şeklinde ödemeler gerçekleşir. Bu doğum yardımı ödemesi tek seferliktir.

Çoklu Doğum Yardımı Nedir?

Çoklu doğum yardımı Birden fazla dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında bulunan çocukların ihtiyaç sahibi ailelerine beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesi için verilen nakdi yardımlardır. Çoklu doğum yardımını kimler alır diye soracak olursanız, Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci alabilir.

Çoklu doğum yardımına hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (852,53 TL) az olan haneler başvurabilir. Yani her çoğul doğumda bu yardıma başvurulmaz. Başvuru için kimlik kartı yeterlidir. 2021 yılı için ödemeler 150 tl aylık olarak hesaplanıp 2 ayda bir ödeme yapılır.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı GSYO Nedir ?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Para Yardımı

Ailede yaşanılan ev içinde herhangi bir kişide sosyal güvence yoksa, 3294 sayılı Kanun çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan kadın bireylere ( Eşi vefat etmiş ) yapılan yardım türüdür. Resmi nikahlı olduğu halde önceki eşinin vefat etmesi durumunda bu yardımdan yararlanılmaz. Yardımdan sadece resmi nikahlı eşin vefatından sonra yararlanılabilir.

Eşi vefat etmiş kadınlara para yardımına sadece Türkiye vatandaşları başvurabilir. Başvuruda bulunmak için kimlik kartınız ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, valiliklere, kaymakamlıklara veya belediyelere başvurulabilir. Başvuru onaylandıktan sonra her ay 325 tl (2021 yılı için) olarak hesaplanarak 2 ayda bir ödeme alınır.

Öksüz ve Yetim Para Yardımı

Öksüz ve yetim para yardımı; Anne veya babasını kaybetmiş yada her ikisi de vefat etmiş çocuklara 3294 sayılı Kanun kapsamında verilen bir yardım türüdür. Öksüz ve yetim para yardımını Anneleri vefat eden çocuklar için babaları, Babaları vefat eden çocuklar için anneleri çocukları için alır. Her ikisi de vefat etmişse çocuğa bakan kişi müracat ile alabilir.

Öksüz ve yetim para yardımına başvuruda bulunmak için kimlik kartınız ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, valiliklere, kaymakamlıklara veya belediyelere başvurulabilir. Başvuru onaylandıktan sonra her ay 150 tl (2021 yılı için) olarak hesaplanarak 2 ayda nakdi para yardımı alınır.

Muhtaç Asker Ailelerine Para Yardımı

Muhtaç asker ailelerine para yardımı; Türkiye vatandaşı olup ta vatani görevini yerine getiren mehmetçiğimizin ihtiyaç sahibi olan ailelerine 3294 sayılı Kanun kapsamında verilen bir yardım türüdür. Muhtaç asker ailelerine para yardımını alacak olanlar şu şekilde belirtilmiştir. Asker evli ise eşine, bekar ise anne veya babasına yardım yapılabilir. Yardım süresi Askerlik süresi boyunca geçerli olup nakdi yardım şeklinde ödemeler yapılır.

Muhtaç asker ailelerine para yardımına başvurmak için kimlik kartınız ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, valiliklere, kaymakamlıklara veya belediyelere başvurulabilirsiniz. Başvuru olumlu sonuçlanması sonrası her ay 400 TL olmak üzere ( 2021 yılı ) 2 ayda bir toplu ödeme şeklinde ödenir.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Asker Çocuğu Yardım Parası; Babası vatani görevini yerine getiren ve sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik 3294 sayılı Kanun kapsamında yapılan nakdi yardımlardır. Asker çocuğu yardım parasını asker çocuğu yerine asker eşi çocuk adına düzenli olarak almaktadır. Muhtaç asker çocuğu yardımı yardım süresi Askerlik süresi boyunca geçerli olup nakdi para yardımı şeklinde ödemeler yapılır.

Asker çocuğu yardım parasına başvurmak için kimlik kartınız ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, İl valiliklerine, kaymakamlıklara veya belediyelere başvurulabilirsiniz. Başvuru olumlu sonuçlanması sonrası her ay 150 TL olmak üzere ( 2021 yılı ) 2 ayda bir toplu ödeme şeklinde yardım parası ödenir.

Terör Zararı Yardımları

Terör Zararı Yardımları; Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından yapılan nakdi yardımlardır. Terör zararı yardımlarından 18 yaş üstü aile bireyleri yararlanabilmektedir.

Terör zararı yardımlarından ikamet ettikleri yerde terör olaylarından etkilenen kişiler ile terör olayları neticesinde ikamet ettikleri yerden göç etmek durumunda kalan kişiler yararlanabilir. Bu yardımdan yararlanmak için TC Kimlik Kartı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmek gerekiyor. Hane başına aylık 1200 TL azami olmak üzere nakdi yardım verilir.

Afet-Acil Durum Nakdi Yardımları

Afet-acil durum nakdi yardımları; Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan yardımlardır diyebiliriz. Bu yardımdan 18 yaşından büyük aile halkı yararlanmaktadır.

Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen vatandaşlar (Olayın meydana geldiği tarihten itibaren ilk bir ay içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın) yararlanır. Bu yardıma TC kimlik kartı ile başvuruda bulunabilirsiniz. Yardımlar nakdi veya ayni olarak ihtiyaçlar göz önüne alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Pişmanlık Teorisi (Regret Theory) Nedir? |2023

Barınma Gıda Yardım Parası

İhtiyaç sahibi ailelere barınma (ev yapımı, tadilatı, onarımı) ve Gıda şeklinde yapılan yardım türüdür. Bu yardımlar için gereken koşullar ve verilen yardımlar şu şekildedir.

Gıda Yardımları

Gıda yardımı; özellikle bayram önceleri ve ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yiyecek ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için 3294 sayılı Kanun kapsamında yapılan yardım türüdür. Sadece bayramlarda veya ramazan ayında yapılmayıp bu yardım ihtiyaçlar gözetlenerek yılın her zamanı yapılabilmektedir.

Gıda yardımından 18 yaş üstü aile üyeleri yararlanabilmektedir. Her aile bu yardıma başvuramaz. Başvurmak için hane içinde 1 kişiye düşen gelir net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler başvuruda bulunabilir. Aynı zamanda sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi her aile bu yardımdan yararlanabilir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılmaktadır.

Aşevleri Yardımları

Günümüzde İşsizlik ve yoksullukla mücadele edilen yerlerde ikamet eden, ihtiyaç sahibi kişilere veya ailelere 3294 sayılı Kanun kapsamında yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişilere Mütevelli Heyeti onayı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından aşevi hizmeti verilmektedir.

18 yaş üstü aile bireyleri aşevi olan yerlerde yaşayanlar müracaat ederek bu hizmetten yararlanabilirler. Başvuruyu TC kimlik kartınız ile aşevine başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Aşevlerinde günlük olarak sıcak yemek şeklinde hizmet verilmektedir.

Barınma Yardımları

Barınma yardımları; yıpranmış, oturulmayacak şekilde, eski veya bakımsız olan evlerde yaşayan kişilere veya ailelere oturulan evin bakımı, onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

Yardımdan 18 yaş üstü kişiler yararlanabilir. Aşağıdaki maddelerden biri size uygunsa müracaat edebilirsiniz.

 • Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2021 yılı için 852,53 TL)
 • Kendine bakamayacak şekilde yaşlı olmak
 • Belirli engellilik oranı bulmak
 • Dul olma
 • Ev yapılacak veya onarımı olacak evin arsasının tüm hissesine sahip olmak

Kimlik kartınız ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurabilirsiniz.

Barınma Yardım Miktarları

 • Ev onarımlarında  20.000 TL para yardımı,
 • Prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL para yardımı,
 • Betonarme ev yapımlarında 40.000 TL para yardımı

Sosyal Konut Projesi Yardımı

Sosyal güvencesi bulunmayan kişilere verilen bir yardım türüdür. Bu yardım türü yeni başvuru kabul etmemektedir.

Yakacak Kömür Odun Yardımları

Yakacak yardımı; Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılan, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki yardım türüdür. Hane halkına kömürü ulaştırmakta yardım kapsamındadır. Bu yardıma 18 yaş üstü aile bireyleri başvurabilir.

Yakacak yardımına kimler başvurabilir?

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler başvuruda bulunabilir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından alınır. SYD vakıflarına TC Kimlik kartı ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Kömür yardımı miktarı, yardım yapılacak hanelerin bulunduğu yerlerin iklim koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Bu miktarlar her sene Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Elektrik Tüketim Desteği Yardımı

Elektrik Yardımı; Herhangi bir yardım programından yararlanan kişilerin başvuracağı 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki yardım türüdür.

Elektrik yardımı için herhangi bir yere başvuru koşulu aranmaksızın TC kimlik kartınız ve elektrik faturanız ile PTT şubelerine başvuruda bulunabilirsiniz. Verilen yardım şu şekildedir;

 • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
 • 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
 • 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
 • 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh

karşılığı tutarınca her ay faturadan indirim sağlanır.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Paycell Kart Nedir? Paycell Kart Nerelerde Geçerli |2023

Sosyal Uyum Yardımı (SUY)

Sosyal uyum yardımı (SUY) ülkemizde bulunan yabancıları kapsamaktadır. TC vatandaşları bu yardıma başvuramazlar. Bir diğer tanım olarak, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği ve  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir nakdi yardımlar programıdır.

Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma  Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıları kapsar. 120 TL para yardımı şeklinde aylık ödemeler yapılır.

Engelli Yaşlı Yardım Parası

İhtiyaç sahibi yardıma muhtaç engelli ve yaşlılara verilen yardım parası türüdür. Bu yardım parasını almak için gereken koşullar ve nakdi miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Nakdi yardımlar şu şekildedir.

Yaşlı Aylığı

Yaşlı aylığı; 65 yaş üstü Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin hane başına düşen gelirinin net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan kişilere yapılan yardımdır.

İkamet ettiğiniz ilçenin kaymakamlıklarına veya il valiliklerine başvuru yapılabilir. Başvuru için TC kimlik kartı ibraz etmeniz yeterlidir. 01.01.2021-30.06.2021 dönemi için  763,67-TL aylık yardım yapılmaktadır.

Engelli Aylığı Para Yardımı

Engelli aylığı; %40 engelli ihtiyaç sahibi olan ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlarımıza (hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan) verilen bir yardım türüdür. 18 yaşından büyük olan ve bahsedilen engelli oranı raporuna sahip olan kişiler başvuruda bulunabilir.

Engelli aylığına başvuruda bulunmak için TC kimlik kartı ve raporu ibraz etmeniz gerekir. Engelli aylığı ödemeleri aylıktır. Her sene alınan yardım parası, engelli oranına göre değişmektedir. %40-%69 arasında engelli olanlar ile %70 üzeri engelli olanlar olmak üzere 2 tip aylık ücret belirlenmiştir.

Engelli Yakını Aylığı

Engelli aylığına benzer şekilde yapılan bu yardım türü 18 yaş altı engelli yakınlarına yapılan bir nakdi yardım parasıdır. Sosyal güvencesi bulunmayan ve aile içinde kişi başına gelen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan vatandaşlarımıza yapılır.

Engelli yakını aylığına başvuruda bulunmak için TC kimlik kartı ve engelli raporu ibraz etmeniz gerekir. Engelli aylığı ödemeleri aylıktır.

Engelli İhtiyaç Yardımları

Engelli İhtiyaç Yardımları Nedir? Engelli İhtiyaç Yardımlarını kimler alabilir? gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Engelli İhtiyaç Yardımları; Engelli bireylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, topluma olan uyumu kolaylaştıracak araç gereçleri kapsayan yardım türüdür. Bu yardımdan engelli olan her türlü birey yararlanmaktadır. Yardım için TC Kimlik Kartı ve Sağlık Raporu ibraz etmek yeterlidir. Araç gereçler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Belediye Yardım Parası Nasıl Alınır?

İhtiyaç sahibi ailelere ve bireylere yardım yapan kuruluşların başında belediyeler gelmektedir. Belediyeler genellikle yaşadığımız ilin veya ilçenin sınırlarını baz alarak yardım yaparlar. Bu yardımlara bakacak olursak;

Belediyelerin Yaptığı Yardım Türleri

 • Para yardımı,
 • Erzak yardımı,
 • Yakacak yardımı,
 • Yaşlılar için yardım
 • Bakım yardımı
 • Sağlık İlaç yardımı
 • Bebek yardımı

gibi değişik türlerde yardım yapmaktadır. Bu yardım türlerine başvurmak için. Bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip veya internet sitesi üzeri form doldurup başvuru yapabilirsiniz.

Para Yardımı Yapan Ünlüler ve Hayırseverler Kimlerdir

2020-2021 yıllarında ve daha öncelerde Para yardımı ve nakdi yardımlar yapan iş adamları ve hayırsever zenginlerden bazı isimler vermek gerekirse,

 • Berat ÖSEN,
 • Şenol ŞANKAYA ,
 • Zeynep Erkunt,
 • Armağan Metin İlci
 • Necati Kurmel,
 • Murat Dedeman,
 • Fevzi Keskinoğlu,
 • Sadettin Saran,
 • Nafi Güral,
 • Ali Nihat Gökyiğit,
 • Erol Bilecik,
 • Muzaffer Çilek,
 • Firuzhan Kanatlı,
 • Ali Raif Dinçkök,
 • Begümhan Doğan Faralyalı,
 • Feyyaz Berker – Alev Berker İbrahim Erdemoğlu,
 • Ahmet Nazif Zorlu,
 • İbrahim Çeçen,
 • İdil Yiğitbaşı,
 • Fikret Öztürk,
 • Hüsnü M. Özyeğin
 • Ahmet Said Kavurmacı,
 • Gökyiğit – Berker – Akçağlılar,
 • Davut Doğan,
 • Lucien Arkas,
 • Erden Timur Hacı Boydak,
 • Mustafa Koç,
 • Öner Hekim,
 • Ahmet Kocabıyık,
 • Ahmet Eren,
 • Avni Çelik,
 • Sinan TARA,
 • İpek Ilıcak Kayaalp,
 • Tuncay Özilhan,
 • Mehmet Ali Aydınlar,
 • Ali Doğramacı,
 • Şerife İnci EREN,
 • Kamil KARAKAŞ,
 • Serhat ALPAGUT,
 • Burak KIZILHAN,
 • Ekrem AKYİĞİT,
 • Serdal AKYÜREK,
 • Sedat ÖZGÜR,
 • Hayrettin ÇAYCI,
 • Şerafettin MEMİŞ,
 • Erdem ÇENESİZ,
 • Zeki YURTBAY.

Bunlar dışında pek çok hayırsever zengin işadamları ve ünlüler bulunmaktadır. İsim soy isim şeklinde aratarak google’da kişilerin internet sitelerine veya holding sitesine erişebilirsiniz. İletişim adreslerini internet siteleri aracılığı ile edinebilirsiniz.

Aynı zamanda bazı büyük isimlerini duyduğumuz Sabancı Holding, Koç Holding gibi Türkiye’nin önde gelen holding şirketleri de nakdi yardımlar yapmaktadır.

Bu makalede yer alan bilgiler internette daha önce yayınlanan yazılardan alınarak derlenmiştir. Güncelliği konusunda kesin bilgi vermeyebilir. Aklınıza takılan her türlü soruları bizlere yorumlar aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

Kaynak;

T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı