Analiz

Emekli Sandıklarının SGK’ya Devredilmesi

Emekli Sandıklarının Devri

Emekli Sandıklarının SGK’ya Devredilmesi Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortanın tanımını yapmak gerekirse, önceden ödenen prim ile, bir kimsenin ya da bir şeyin herhangi bir yönden ilerde karşılaşabileceği maduriyeti gidermek için, bu işle uğraşan bir kurumla yapılan sözleşme olarak tanımlayabiliriz. SGK tanımı ise, kişilerin gelirlerine bakılmaksızın toplum refahını ve huzurunu bozan sosyal tehlikelerin …

Devamını Okuyun

İnşaata Dayalı Sürdürülebilir Büyüme Mümkün mü?

İnşaat Nedir? Tarihin başlangıcına baktığımız zamanda, avcı ve toplayıcı toplumların göçebe yaşantılarını bırakarak yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte doğan barınma ihtiyaçlarıyla beraber inşa etme serüveninin başladığını söyleyebiliriz. Arapça kökenli olan inşaatın neşet kelimesiyle kökenleri birdir. Neşet kelimesi aslında bir yerden başlayan temel, doğmak, kaynak olmak anlamlarını taşırken inşaat kelimesi bu kavramların …

Devamını Okuyun

Amerika-Çin Ticaret Savaşı Gelişen Ülkeleri Nasıl Etkiler?

Amerika-Çin Ticaret Savaşı Gelişen Ülkeleri Nasıl Etkiler? Amerika ve Çin ekonomileri,dünya ekonomisinin en büyük iki ekonomisini oluşturmaktadır. Çin, 4000 yıldır Batıya ürün üretim mal satan ve bilimsel gelişmelerin (barut, pusula, cam, kağıt) merkezinde yer alırken bu misyonu önce Ortadoğu’ya sonra Avrupa’ya, sonra da ABD’ye bırakmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Komünizme …

Devamını Okuyun

Enflasyon Hangi Gelir Gruplarını Nasıl Etkiler?

Enflasyon Hangi Gelir Gruplarını Nasıl Etkiler? Enflasyon istisnai dönemler hariç zengini daha zengin eden rta ve alt gelir gruplarını daha da fakirleştiren bir süreç olarak bilinir. Kısa vadede emek ücreti ile geçinen orta ve alt gelir gruplarına sahip insanlar tasarrufları da düşük olduğu için enflasyona adapte olamaz. Bu nedenle kısa …

Devamını Okuyun

Bitcoin Nedir?

Bitcoin Nedir ? Bitcoin Nedir ? Bitcoin eşler arası teknolojiyi kullanarak merkezi otorite veya banka olmadan çalışan, sanal para birimidir. 2008 yılında Satoshi Nakamoto diye tanınan ve daha sonra ortalıktan yok olan bir kişi ya da grubun hazırladığı makale (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) sonucu ortaya çıkan Bitcoin, dijital …

Devamını Okuyun

Ahilik Düzeni ve Kapitalist Düzen Karşılaştırması – II

Ahilik Düzeni vs. Kapitalist Ekonomik Düzen II Kapitalizmin Kısa Hikayesi Üretim araçlarının özel mülkiyete bağlanması ve kar amacı güdülerek işletilmesine dayanan ekonomik sistem ve ideolojinin adıdır. Kapitalizmde kişilere işletmelerini ve gelirlerini diledikleri gibi yönetme özgürlüğü sunulur. Kapitalizm sisteme bağlı olarak çalışan tüm bireyleri etkiler, işletme sahipleri ve işçiler sistemde eşit …

Devamını Okuyun

Ahilik Düzeni vs. Kapitalist Ekonomik Düzen – I

Ahilik Birliğinin Kaynağı Osmanlı Devleti müesseselerinde Bizans’ın büyük tesiri olduğu iddialarını ‘’ispat edilmesi gereken bir görüş’’ değil de ‘’ ispat edilmiş bir mesele’’ olarak görenler[1] bu peşin hükümlerine paralel olarak Ahi Birliklerinin de Bizans Loncalarının devamı olarak görmektedir. Ancak bu görüşlerin doğru olmadığını Fuat Köprülü ispat etmiştir.[2] (1) Bizans Loncaları devlet …

Devamını Okuyun

A’dan Z’ye Türkiye Ekonomisi ve İşsizlik Sorunu

İşsizlik

A’dan Z’ye Türkiye Ekonomisi ve İşsizlik Fatma Özçelik Karabük Üniversitesi Tanım ve Kimler İşsiz Sayılır? İşsizliğin ülkemizdeki etkilerinden bahsedebilmek ve bu bağlamda işsizliğin ekonomiye her yönden etkisini inceleyebilmek için öncelikle “işsizlik nedir?” sorusunun yanıtını verelim. Belli bir çalışma yaşında olup (15-64), çalışmak için herhangi bir engel taşımayan ve aynı zamanda …

Devamını Okuyun