Analiz

Venezuela Ekonomisi Neden Battı? | 2023

Venezuela’da Ekonomisi Venezuela ekonomisinin geçtiğimiz yıllar içinde nasıl battığını açıklamadan önce Venezuela’ya ilişkin bazı sosyo ekonomi göstergeleri inceleyelim. Nüfus (2017) 31,98 Milyon Yüzölçümü 916.445km 2 Para Birimi Venezuela Bolivarı Resmi Dili İspanyolca Başkent Caracas Yönetim Şekli Federal Cumhuriyet Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros GSYİH (Cari,2017) 251,31 milyar ABD doları(tahmini) Kişi …

Devamını Okuyun

Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomiye Etkileri

Çok Uluslu Şirketler 1980 yılından itibaren dünya ekonomisine baktığımızda mevcut sistemle birlikte küresel bir sistemin oluştuğunu görmekteyiz. Bu sistemin gelişimiyle liberal anlamda pek çok engelin kaldırılması ekonomi politikalarının bu düzende bir faaliyet alanı bulmasını hayata geçirmiştir. Süreç devamında mal, hizmet ve dış ticaret gibi alanlarında önü açılmış ve bunlara yönelik …

Devamını Okuyun

Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılması Neden Önemlidir?

Kadınların İşgücüne Katılımı “Bir erkeği eğitirsen, bir erkeği eğitirsin. Bir kadını eğitirsen, bir jenerasyonu eğitirsin.” Türkiye’de yaşayan kadınların iş hayatına atılmaları, bu atılımın oransal ifadeleri ve iş piyasasında yeterli şekilde etkin rol oynanıp oynanmadığından bahsedilmektedir.Bu oranları nelerin etkilediğiyle ilgili araştırma konunun içerisinde yer almaktadır. Uluslararası araştırmalarda ülkelerin uzun dönem büyüme …

Devamını Okuyun

2008 Krizi ve Türev Araçların Rolü

2008 Krizi 2008 krizi tüm dünyayı etkisi altına almış ve etkileri uzun vadede görülmüş bir kriz olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak 2000’li yıllardan beri süre gelmekte olan faiz politikaları, şeffaflık ve denetim mekanizmasında meydana gelen bozulmalar ve en önemlisi, verilen mortgage kredilerinin geri dönüşünün sağlanamaması ve bundan dolayı ABD’nin en …

Devamını Okuyun

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ekonomi Politikası ve Borçlanma

Osmanlı Dönemi Kuruluşu Osmanlılar oğuzların kayı boyuna mensup bir beylikti. Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde, ilk önce Karacadağ’a daha sonradan da Söğüt ve Domaniç bölgesine o dönemin beyi Ertuğrul Gazi önderliğinde uç beyliği olarak yerleştirilmiştir. Zamanla zayıflayan Türkiye Selçukluları, ‘’Kösedağ’’ savaşından sonra kayı boyu Anadoluyu işgal eden İlhanlılara bağlanmış …

Devamını Okuyun

Türkiye’de ve Dünyada Dolaysız – Dolaysız Vergiler Karşılaştırması

Vergi Vergiler ilkel toplumlardan başlayıp günümüze kadar uzanan ve Devlet’in yapmış olduğu hizmetler ve harcamış olduğu paraların en önemli finans kaynağı olarak listenin en başında günümüze kadar ulaşmıştır. Vergiler Devlet’ in kişilere vermiş olduğu hizmetlerin finansmanı olması için kişi veya kurumlardan Devlet’in kamu gücünü kullanarak elde ettiği bir gelirdir. Aynı …

Devamını Okuyun

Türkiye’de ve Dünyada Alternatif Enerji Kaynağı Metan Gazı Çalışmaları

Alternatif Enerji: Gaz Hidratlar – Metan Gazı Dünyadaki hızlı  nüfus artışı var olan kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine yol açmaktadır. Buna bağlı olarak insanoğlunun artan enerji ihtiyacını karşılamak için tüm dünya farklı enerji kaynakları arayışı içerisine girmiştir. Bu bağlamda var olan kaynaklar değil alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 1m3’ün …

Devamını Okuyun

Kripto Para Projeleri Neden Hayatta Kalacaktır?

Kripto Para Projeleri

Kripto Para Projeleri ve İşlem Maliyetlerine Etkileri İşlem Maliyeti Kavramı Bir toplumda insan ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleşen faaliyetler ‘’dönüşüm’’ ve ‘’işlem’’ olmak üzere iki ana başlığa ayrılabilir. Dönüşüm aşamasında üretim faktörleri insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin üretilmesi için kullanılırken işlem aşamasında mal ve hizmetlerin insanlar arasında dolaşımını sağlayacak faaliyetler …

Devamını Okuyun