Temettü Nedir? Temettü Tarihleri ve Takvimi | 2020

Temettü Nedir?

Temettü Nedir? Temettü, şirketin hisse senedine sahip kişilerin şirketin muhasebe  dönemi boyunca elde ettiği kardan pay almasına denir. Söz konusu hakkın , hisse senedine bağlı Kar Payı Kuponları karşılığı ve hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır. Borsadan işlemi görülen şirketlerin kar payı dağıtımları nakit yada hisse senedi halinde dağıtılır.

Şirketlerin yıl sonu bilançoları, temettü oranlarıyla ilgili bilgi verdiğinden dolayı yatırımcılar için takip edilen verilerdendir. Bir şirketin yatırımcısına ödeyeceği kar payının , şirketlerin yıllık net dönem karına göre belirlenmektedir. Bu kardan vergiler ve diğer giderler çıkartılıp sonra kalan kısmın , % 20 den az olmayıp yatırımcısına dağıtılması “temettü dağıtımı” denir. Temettü dağıtma kararı , yönetim kurulunun teklifiyle şirketin genel kurulunda alınır .

Hissedarlar elindeki hisse senetleriyle orantılı şekilde temettüden pay alırlar. Kar payı hisse senedi başına göre dağılımı yapılır . Örnek verecek olursak hisse başına 1 TL kar payı dağıtıldığını düşünelim 500 tane hisse senedine sahip olan kişi 500 TL alırken 100 tane hisse senedine sahip olan kişi 100 TL almış olacaktır . Yatırımcılar genellikle Temettü Nedir? gibi sorularla her sene ilgilenmektedir. Şirketlerin senede 1 veya 2 sefer verdikleri temettü yukarıda bahsettiklerimiz’den ibarettir.

Türkçesi ‘kar payı’ olan temettü, şirket ortaklarının dönem içerisinde elde ettikleri kardan pay alma hakkıdır. Bu hak ortaklar açısından bakıldığı zaman şirkette sermayelerinin bulunması karşılığında elde edilebilir. Kar payı dağıtımları nakit ya da hisse senedi şeklinde dağıtılır. Ortakların kardan ne kadar pay alacakları ödenmiş olan sermaye içerisindeki hisse senedi miktarlarına göre belirlenmektedir. Şirketlerin yıl sonu bilançoları temettü oranları hakkında bilgi verir. Bu, yatırımcılar için takip edilen en önemli verilerdendir. Yatırımcıya ödenen kar payı, şirketin yıllık net dönem karlarına göre belirlenmektedir. Karlardan vergiler ve giderler çıkarıldıktan sonra kalan karın %20’den az olmamak şartıyla yatırımcılara dağıtılması olayına temettü dağıtımı denir. Kar payı dağıtım kararı, şirketin genel kurulunda karar alınmaktadır.

Temettü getirisi bir yatırım yöntemi olarak tercih edilmektedir. Bir şirketin kar payından faydalanabilmek için hisse senetleri kar payı ödemeleri başlamadan 1 gün öncesine kadar alınmalıdır. Halka açık şirketlerden de bu şekilde ve bu koşulda faydalanmak mümkündür. Borsadaki şirketlerin kar dağıtım şartları yoktur. Bu tamamen şirketin politikasıyla alakalıdır. Kar dağıtımı yapan şirketler daha fazla tercih edilir. Bunun sebebi hem temettü verimliliğinin yüksek olması hem de yatırımcılara ve yatırımcı adaylarına gerekli güveni sağlamasıdır. Yatırımcılarına sermayenin yanında Kar getirisi de sunan hisse senetleri daha kazançlı olarak değerlendirilir. Temettü Nedir? sorusunda yinede aklınıza takılan birşeyler olursa bizlere yorum aracılığı ile ulaşarak soru sorabilirsiniz.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Ne demek?

Bedelli Sermaye Artırımı Ne demek?

Temettü Verimi Nedir?

Temettü nedir? sorusunu cevapladıktan sonra ki diğer soracağımız soru temettü verimi olmalıdır. Temettü Verimi, hissenin son olarak ödediği yıllık kar payının, hissenin cari pazar fiyatına bölünmesi ile hesaplanan verim oranıdır. Kısaca şu şekilde formüle edebiliriz:

Verim nasıl Hesaplanır?

Hisse Temettü Verimi = hisse başına düşen miktar / hisse pazar fiyatı

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere uzun vadeli yatırım yapanlar için, uzun vadeli yatırım doğası gereği kar payı oldukça önemli bir konudur. Elde edilen kar payı geliri ile hisse senedinden alınmaya devam edilir. Bu sayede uzun vadeli yatırım içindeki şirket ortaklığı artırılır. Hisse başına düşen maliyetiniz azaldıkça hisse fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenme ihtimaliniz azalır. Çok uzun vadede her hissenin size maliyeti sıfıra yakınlaşır. Temettü nedir? sorusuna yönelmekten ziyade asıl yönelmemiz gereken soru hisse temettü verimi nedir? olmalıdır.

Hisse temettü verimi, hisse başına düşen kar payı miktarının hisse pazar fiyatına bölünmesi ile hesaplanan verim oranıdır. Hisse maliyetlerine göre kar payı verimleri de değişim göstermektedir. Temettü verimi kişiye göre değişmekte ve karşılaştırılabilir olmamaktadır.

Uzun vadeli yatırım yapanlar için kar payı oldukça önemli bir konudur. Elde edilen kar payı geliri, hisse senedinden alınır. bu sayede yatırım içindeki şirket ortaklığı artırılır. Hisse başına düşen maliyet azaldıkça hisse fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenme ihtimali düşüktür. Hissenin uzun vadede maliyeti sıfıra yaklaşmaktadır.

Bizim Menkul Kıymetler’e ait son temettü bilgilerini indirmek için tıklayınız

Dağıtımı Nasıl Yapılmaktadır ?

Kar Payı Dağılımı, 3 farklı biçimde yapılmaktadır . Yatırımcılar elinde bulundurduğu hisse senedine göre karşılık gelen kar hisse senedi olarak verilebilir veya elden nakit olarak verilmektedir. Üçüncü şekliyse bu ikisinin karışımı olacak şekil de olmaktadır. Bu karlar, yıl sonu bilançolarıyla gündeme gelmektedirler . A1 Kapital Kar payı Takvimi için tıklayınız Uzmanlarsa orta ve uzun vadeli yatırımcıların böyle bir şekilde şirketlerini takip etmelerini belirtiyor . Sürekli kar edip ve karını istikrarlı bir şekilde yatırımcılarıyla paylaşıp şirketleri tercih etmeniz gerekiyor . Uzun vadede kazandıran hisselerde bu özellikleri olan şirket hisseleridir .

Şirketin anonim ortakları, borsa da işlem gören hisse senetleri kar payları, nakit yada hisse senedi olarak dağıtılmaktadır . Hisse senetleri piyasalarında ise işlem görmeyip bir işletmede birinci Kar payı ödemesini nakit olarak yapmalıdır . Kar payı ödemesi genel olarak mayıs ayının sonuna kadar yapılmaktadır . Bunun nedeni olarak anonim şirketlerin kar payı ödemelerine “hesap dönemini takip eden 5. ayın sonuna kadar” zorunluluğunun olmasındandır .

Kimler Temettü Yatırımcısı Olabilir?

  • Birikimlerini enflasyondan kurtararak arttırmak isteyenler
  • Emekliliğinde düzenli bir gelire sahip olmak isteyenler
  • Kar payı yatırımcılığı ile erken emekli olmak isteyenler
  • Çocuklarının geleceği için yatırım oluşturmak isteyenler
  • Alım satım işlerinde sermaye kaybı yaşayanlar
  • Büyük şirketlere ortak olup o şirketlerden payını almak isteyenler

Temettü Emekliliği Nedir?

Kar payı dağıtım oranı yüksek olan şirketlerden her ayın belli günü düzenli olarak alınacak hisselerden elde edilen kar oranları ile düzenli emeklilik geliri elde edilmektedir. kar payı emekliliği, uzun vadeli bir yatırım olarak da bilinmektedir. Şirket hisse ortaklığından emekliliği düzenli olan hisse senedi alımlarından dolayı karlı ve çok kazançlı bir emeklilik geçirmeyi sağlamaktadır.

Nasıl Alınmalıdır?

Temettü geliri genel olarak yatırım yöntemi olarak tercih edilmektedir . Bir şirkette kar payı ödemesinden faydalanmak için hisse senetlerini, ödemeler başlamadan bir gün önceden almak yeterli olacaktır .Halka açık şirketlerin de sermaye arttırımlarınından faydalanmak için de aynı koşulların sağlanması gerekmektedir . Borsa da işlem görüp şirketlerin kar payı dağıtımı şartı yok vede tamamen şirketin politikasıyla ilgilidir.

Kar payının dağılım şekli, genel kurulun onay vermesinden geçmekte sonrasında ise hissedar sahiplerine duyurulur . Hissedar sahiplerinin dağılıma katılması için tek yapılması gereken, dağıtılacağı günün sabahına kadar o şirketin hisse senedine sahip olmasından geçer . Dağıtacak şirketin hisselerine sahip olmuşsanız , nakit kar payı otomatikmen yatırım hesabınıza geçer . Bedelsiz hisse şeklinde dağıtılan ise direk yatırım hesabına aktarımı yapılmaktadır .

Kar payını alırken en önemli dikkat edilmesi gereken gereken durumda , dağıtılmış olan kar payı miktarı boyunca hisse fiyatının azaltılması yoludur . Yani hisse senedi karı dağıtıldıktan sonra bir önceki gün kapanışında 5 tl ise , dağıtılacak kar 1 tl ise hisse senedi karın dağıtımından itibaren 4 tl olur . Bundan dolayı sadece kar payı dağılımı için hisse senedinin alınması bir şey ifade etmiyor .

Kar payını hak eden kişi olabilmek için hisse senedi sahibi olmanız gerekmektedir . Sahip olduğunuz ortaklıktan dolayı şirketin kar payı ödemesi günün de bu hakkı elde etmiş olmaktasınız.

Temettü Oranları 2020

2020 yılının kar payı oranları aşağıdaki gibidir. Kanalfinans.com ve tr.investing.com sitelerinden alınmıştır. Bu takvime bakarak elinizde bulunan hisse senetlerini elinizde tutmaya devam edebilir veya elinizden çıkarabilirsiniz. Oranlara Bakmadan önce Lütfen Temettü Nedir? bilgisini makalemizde ki ilk paragraftan okuyunuz.

Lütfen resmin üstünü tıklayınız

2020 Temettü Tarihleri
2020 Temettü Tarihleri

 

KodTemettü Verim (%)Hisse Başı TLToplam Temettü (mn TL)Dağıtma Oranı (%)
ADANA7,6572264100
AEFES3,84101260060,65
AKCNS3,833847486
ALKIM4,9122025449,1
ANACM4,3720215130
ARCLK1,8640827530
ASELS1,1125328910
BIMAS3,03155494365
BIZIM2,850,342050
CCOLA4,42196650061,15
DOAS3,59455100102,63
DOCO0,8852835117,17
ENKAI2,2114773320,22
EREGL9,28963.13480
FROTO5,7643511.52780
KORDS2,022875617
MAVI1,37793930
OTKAR4,66768418445
PETKM7,8631767071,25
SELEC2,6216610315
SISE315735420
SODA5,160,3434030
TAVHL2,572626411,08
TCELL5,077461.64250
TKFEN7,55150755833
TOASO4,57128364245
TRKCM3,740,1316225
TTKOM5,90,471.64470
TTRAK3,211874100127,47
TUPRS5,1662311.56130,1
ULKER2,3158520024,53
VESBE10,57274252190
AKGRT5,9940912535,65
ANHYT5,741117757,55
ANSGR4,3321510828,07
ALBRK1,8432298
YKBNK0,01030,08
EKGYO1,06186710
ISGYO1,9353330
TRGYO1,990,06607,04
AGHOL0,7114435A/D
ALARK2,841727527,06
KCHOL1,7837595122
SAHOL2,880,361216,37


Temettü üzerinden elde ettiği gelirler ile hisse almaya devam etmenin karlılığı ile ilgili aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.
Borsada uzun vadeli yatırım yapmak yatırımcılara gerçekten kazandırır mı? Bu soruya cevap arandı:

Son 13 Yıla ait tarihsel temettü verimi

Temettü getirilerini görmek için resmi tıklayınız

Temettü Tarihsel
Temettü Tarihsel

tuncaytursucu.com’dan alınmıştır.

Uzun Vadeli Yatırım Kazandırır Mı?

Yatırımcısına düzenli bir şekilde nakit akışı sağlayan bir yatırım çeşididir. Temettü yatırımcılığı uzun yıllara dayanmaktadır. Temettü yatırımcılığında ki temel amaç, geleceğe emin adımlarla yürüyebilen, temeli sağlam, karını ve sermayesini devamlı bir şekilde artıran ve düzenli olarak her kazancını yatırımcıları ile paylaşan şirketlere ortak olmaktır. Uzun vadeli yatırımlar daha karlıdır. Doğru hisse seçimi ve düzenli portföy takibi ile birikimleri zaman içerisinde katlayarak arttırmak mümkündür.

Şirkete yatırım için birçok stratejisi bulunmaktadır. Bazı yatırımcılar ödenmiş olan nakit temettü ile ek hisse senedi alarak ellerindeki payları çoğaltma yoluna gider. Bazısı ise dağıtılanları, kar payı olarak görür ve harcama yoluna gider. Ellerinde fazladan hisse senedi olan yatırımcılar için az miktarlardaki temettü ödemeleri toplanıldığı zaman yüksek bir kazanç imkânı oluşur. Kurumsal ve düzenli temettü ödemesini yapan şirketleri tercih eden yatırımcılar genelde uzun vadede kazanç sağlamaktadırlar. Bu da hisse senedinin doğru seçimi sonucu ile mümkün olabilmektedir.

Nasıl Hesaplanır ?

Temettü Nedir nasıl hesaplanır gibi soruları örnek olarak açıklayalım: Örneğin bir şirket var ve % 60 oranında kar payı ödemesi yapacağını ve elde de bu şirkete ait 100 hisse senedi bulunmaktadır . Hisse senetlerinin nominal değerle ölçümü yapılıp ve de değer borsasında 1 TL olarak belirlenmektedir . 1 TL karşılığında ise 60 kuruş almış olmaktasınızdır vede 100 adet hisse den 60 TL kar payı almış olursunuz yani hisselerin fiyat dalgalanmaları haricinde temettüden de para kazanmış olursunuz.

Borsa İstanbul’da hisse senetleri ise nominal değerlerle birlikte ölçümü yapılır ve kar payı miktarı söylenirken borsada hisse senetlerinin nominal değeri 1 TL olmasından dolayı hesaplamalarında da bunu göz önünde bulundurulması gerekmektedir . Haberlerde görülen % 40, % 150, % 1200 kar payı dağılım oranlarıysa nominal hisse senedin den kaynaklanmaktadır .

Yazar: ELVİN ABDULLAYEV

 

] }

2 yorumlar

  1. 1991 yılından bugüne kadar temmettü almadım hakkım varmı almaya

  1. Pingback: 21-04-2020, 21:30 – Nihatın Sitesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir