Aşırı Güven
Aşırı Güven

Aşırı Güven| Overconfidence Bias | Davranışsal Finans | 2020

Aşırı Güven Yanlılığı – Overconfidence

Bir sonraki önyargı ve akıl dışı davranış kaynağımız için “Yanlış Davranış” sözü iyi bir giriş olabili. Bu yanlış davranışlandan biri de kendine “Aşırı Güven Yanlılığı” (Overconfidence Bias). 2006 yılında araştırmacı James Montier’in, yaptığı anket çalışmasına 300 fon yöneticisi katılmıştır. katılan 300 profesyonel fon yöneticisinin yüzde 74’ünün işteki başarılı performanslarının ortalamanın üzerinde olduğunu düşünüyordu .

Ankete katılanların sadece yüzde 26’sı performanslarının ortalama bir performans olduğunu söyledi. Ankete katılanların neredeyse yüzde 100’ü ise performanslarının ortalama veya ortalamadan daha yüksek olduğunu hiisetmiştir. (Yoğurdum ekşidir diyen yok) Gerçekte olması gereken ise örneğin sadece yüzde 50’sinin ortalamanın üstünde olmasıdır. Bu tutarsızlık, fon yöneticilerinin çoğunun irrasyonel olarak yüksek düzeyde kendine aşırı güven duyduğunu göstermiştir.

Aşırı güven, kişinin belirli bir görevi başarıyla yerine getirme yeteneğini abartma ya da abartma eğiliminde olması anlamına gelir. Bu aşırı güven durumu, tüm mesleklerde ve çalışma alanlarında insanlar arasında yaygın olan bir özelliktir. Bunu olayı açıklamak için, yarışmacı sayısına bakmaksızın katıldığınız veya katılmaya çalışıp “ben bunu kesin kazanırım/başarırım” diye düşündüğünüz ama kazananı bir kişi olan (o da siz değilsiniz) yarışmaları düşünün.

Kendine güven yararlı bir şey olsa da, aşırı güven ise genellikle zararlı bir düşünce sistematiğidir. Bu ikisi arasındaki ayrım çok ince olup çoğu zaman ayırabilmek çok zordur. Güven, kişinin yeteneklerine gerçekçi bir güven duyması anlamına gelir. Aşırı güven, kişinin bilgisini veya belirli bir durum üzerindeki kontrol seviyesini aşırı iyimser tahmin etmesi demektir.

Yatırımda Kendine Fazla Güvenme Hataları

Bir yatırımcının hisse senedi alırken kendine aşırı güven duyması uzun vadede, zararlı olabilir. Araştırmacı Terrence Odean’un 1998 tarihli “Hacim, Volatilite, Fiyat ve Tüm Tüccarların Ortalamanın Üzerinde Olduğu Kar” çalışması da bunu göstermektedir. Çalışma, kendine aşırı güvenen yatırımcıların genellikle daha az güvenen meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında daha fazla alım-satım işlemi gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Kendine Aşırı Güven duyan yatırımcılar, bir pozisyona girmek veya çıkmak için en iyi hisseleri ve zamanları seçme konusunda diğerlerinden daha iyi olduklarına inanıyorlardı. Odean, en çok işlem yapan traderların, piyasadan ortalama olarak önemli ölçüde daha düşük getiri elde ettiklerini de ortaya koydu.

Aşırı Güvenin Önüne Geçme

Kendine aşırı güvenden kaçınmaya çalışan En iyi raporlara ve hesaplama modellerine erişebilen profesyonel fon yöneticileri ve traderlar bile, pazarda yüksek getiri elde etmek için mücadele etmek zorundadır. Kendileri ve yetenekleri ile ilgili gerçekçi tahminlerde bulunan fon yöneticileri, her yatırım gününün yeni bir takım zorluklar sunduğunu ve hiçbir yatırım tekniğinin mükemmel olmadığını bilirler. Gerçekten de, çoğu kendine fazla güvenen yatırımcıyı, yanlış işlemlerden uzakta tutabilmek için uyarmak yeterlidir.

Ulaşılabilirlik Önyargısı – Aşırı Tepki| Davranışsal Finans| | 2019

Dersleri sırası ile takip etmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Ders Listesi

 1. DFD 1: Giriş
 2. DFD 2: Davranışsal Finans Teorileri
 3. DFD 3: Anormallikler
 4. DFD 4: Demirleme Teorisi
 5. DFD 5: Zihinsel Muhasebe
 6. DFD 6: Doğrulama ve Geri Görüş Önyargısı
 7. DFD 7: Kumarbaz Yanılgısı
 8. DFD 8: Sürü Davranışı
 9. DFD 9: Kendine fazla Güvenme
 10. DFD 10: Aşırı Tepki ve Kullanılabilirlik Önyargısı
 11. DFD 11: Olasılık Teorisi

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir