Davranışsal Finans Teorileri
Davranışsal Finans Teorileri

Davranışsal Finans Dersleri: Giriş | 2022

Davranışsal Finans Dersleri: Giriş

Davranışsal Finans Dersleri Makale Dizisi: Bu yazı Nathan Reiff tarafından kaleme alınmıştır. Bazı kısımlarda çevirmen anlamayı kolaylaştıran ama “özü etkilemeyen” müdahalelerde bulunmuştur.

Finans teorisinin temel argümanlarından biri: bir piyasadaki oyuncuların rasyonel olarak “servetlerini maksimize” etmeye çalıştıklarını, yani yatırımcıların çevrelerindeki bilgileri kullanarak en doğru şekilde karar vereceğini söylemektedir. Ancak gerçek dünyada, duygularımızın ve psikolojimizin, yatırım kararlarımız üzerinde çeşitli etkilere sahip olduğu sayısız örnek var. Sonuç olarak, “rasyonel” aktörler tahmin edilemez veya akıl dışı davranışlar sergileyebilmektedir.

Bu rasyonel olmayan davranış paradoksu ile ilgilenen ekonomi dalı ise “davranışsal finans” olarak adlandırılmaktadır. Nispeten yeni olan bu araştırma alanı, insanların irrasyonel finansal kararlarına açıklama getirmek amacıyla davranışsal ve bilişsel psikoloji kuramı, geleneksel finans teorisi ile birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu dersin akışı boyunca, gerçek dünyada var olan ancak geleneksel finansal teorilerinin açıklayamadığı bazı anormallikleri (yani düzensizlikleri) açıklayacağız. Ek olarak, bazı bireylerin irrasyonel davranışlar sergilemelerine neden olabilecek kararların altında yatan önyargı ve güdülerin  bir kısmını açıklamaya çalışacağız. Ayrıca finansal piyasalarda işlem yapanların bu irrasyonel davranışlardan nasıl yararlanabileceğini de araştıracağız. Umarım, bu dersi okurken, finansal konular söz konusu olduğunda, “faydanızı maksimize etme isteğinizi etkileyen unsurlara” karşı kendinizi daha iyi koruyabileceksiniz. (Yani daha rasyonel olabileceksiniz.)Dersleri sırası ile takip etmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Ders Listesi

Davranışsal Finans Dersleri: Davranışsal Finans Teorileri | 2019

 

 1. DFD 1: Giriş
 2. DFD 2: Davranışsal Finans Teorileri
 3. DFD 3: Anormallikler
 4. DFD 4: Demirleme Teorisi
 5. DFD 5: Zihinsel Muhasebe
 6. DFD 6: Doğrulama ve Geri Görüş Önyargısı
 7. DFD 7: Kumarbaz Yanılgısı
 8. DFD 8: Sürü Davranışı
 9. DFD 9: Kendine fazla Güvenme
 10. DFD 10: Aşırı Tepki ve Kullanılabilirlik Önyargısı
 11. DFD 11: Olasılık Teorisi